Vydáno: 1.3.2017
CFA Society CR

Janota, Babiš, Kalousek, jak se to rýmuje?

  Praha 1. 3. 2017 – V elektronickém průzkumu u příležitosti prestižní akce CFA Forecasting Dinner 2017 měli respondenti mimo jiné určit, kdo byl dle jejich názoru nejlepším polistopadovým ministrem financí. Na prvním místě se překvapivě umístil již nežijící Eduard Janota, následován Andrejem Babišem a Miroslavem Kalouskem před Václavem Klausem. Favoritem respondentů z řad finančních kruhů se však stal Miroslav Kalousek.

  Bleskový průzkum provedly u příležitosti jubilejního 15. výročního setkání CFA Society Forecasting Dinner 2017 poradenské společnosti Donath Business & Media a Herzmann. Zúčastnilo se ho 1593 respondentů z 8855 oslovených (18 %) Do dotazování se kromě členů CFA Society Czech Republic a čtenářů elektronického bulletinu Fleet Sheet‘s Final Word vydavatele Erika Besta zapojili i oslovení VIP představitelé světa financí a podnikání.

  Předmětem setkání předních domácích a zahraničních ekonomů pod záštitou Jiřího Rusnoka, guvernéra České národní banky, je debata o vývoji české ekonomiky na pozadí aktuálních mezinárodních trendů. Akci pravidelně pořádá CFA Society Czech Republic, sdružující certifikované finanční odborníky.
  Internetový průzkum nemohl ve svých otázkách nereagovat na dvě významné nadcházející události letošního roku – opuštění intervenčního kurzu české koruny a parlamentní volby.

  Většina respondentů (54,9 %) očekává, že v horizontu 12 měsíců po ukončení intervencí koruna posílí, ale že ČNB intervence neobnoví. Nejsilněji je tento názor zastoupen u skupin VIP a CFA (71,2 % a 70,2 %). Pětina účastníků průzkumu (19,4 %) předpokládá, že posílení kurzu koruny by mohlo ČNB přimět k obnovení intervencí.

  Rok parlamentních voleb nabízí příležitost zhodnotit plnění předvolebních slibů stávající vládní koalice. Většina účastníků průzkumu (56,8 %) se domnívá, že koaliční vláda většinu svých předvolebních slibů nesplnila. Naopak s pozitivním hodnocením koaliční vlády souhlasí většina respondentů ze skupin VIP (52,1 %) a CFA (53,5 %) a respondentů ze školství a vzdělávání (59,9 %), spíše negativně ji hodnotí podnikatelé a lidé ze soukromých společností (52,0 %).

  Pro letošní volby budou podle naprosté většiny respondentů mít významný vliv na mediálním poli televize (88,3 %), internetová média (86,6 %) a sociální sítě (83,3 %).

  Podle 93,7 % respondentů bude v příští vládě hnutí ANO, u KDU-ČSL to očekává 63,9 %, u ČSSD 58,6 %. Z opozičních stran připisují respondenti největší šance na účast v příští vládě STAN, jde však o pouhých 28,3 %.

  Kompletní zpráva k dispozici na
  http://www.dbm.cz/pruzkumy/157-forecasting-dinner-2017

Kontakt: