Vydáno: 3.1.2008
Kilcullen Kapital Partners

Martin Stachník Nový generální ředitel společnosti Tesla

  Praha 3. ledna 2008 – Nový majoritní vlastník, investiční společnost Kilcullen Kapital Partners, dosadil do funkce generálního ředitele Tesly jejího stávajícího výkonného ředitele Martina Stachníka. Dosavadní generální ředitel František Hála přechází na pozici prezidenta společnosti.
  Martin Stachník přišel do Tesly v létě 2007 ze společnosti Vulkan, kde působil dva roky ve funkci generálního ředitele a člena představenstva. Byl zodpovědný za komplexní restrukturalizaci společnosti a její prodej.
  Předtím zastával tři roky pozici finančního ředitele ve společnosti Burson Properties (původně Jihlavské sklárny Bohemia), kde se podílel na restrukturalizaci společnosti Po škole pracoval dva roky v oddělení auditu ve společnosti Andersen ČR.
  V roce 1999 absolvoval Ekonomickou fakultu ostravské Vysoké školy báňské – Technické univerzity. V roce 2006 získal titul MBA na University of New York in Prague. Hovoří plynně anglicky a francouzsky. Mezi jeho záliby patří v létě jízda na kolečkových bruslích, plavání, golf, v zimě pak lyžování. Je svobodný a bezdětný.
  V souvislosti se svým nástupem do funkce Martin Stachník mimo jiné uvedl:
  „Společnost chceme postavit ekonomicky znovu na nohy a značce Tesla vrátit její pozici mezi českou technologickou elitou.“
  „Tesla má pestré portfolio potenciálně velmi perspektivních produktů a projektů.”
  “Na hospodářských výsledcích se promítají i negativní vlivy, zejména malý důraz na kvalitu, ale i na marketing nebo na vztahy se zákazníky.”
  „Zveřejňovat detailní plány by bylo předčasné. Obecně mohu říci, že hodlám i v Tesle aplikovat standardní moderní manažerské metody. A pro kvalitní zaměstnance mám dobrou zprávu: budu klást velký důraz na motivaci klíčových lidí, a to nejen v managementu. Hlavním nástrojem přitom bude přímá zainteresovanost na výsledcích příslušných divizí.“

Kontakt: