Vydáno: 5.5.2008
Rockwool

Oheň začíná být horké téma

    Ostrava/Praha 5. května 2008 – Společnost Rockwool dnes zveřejnila hodnocení semináře, který se v dubnu konal na ostravské Vysoké škole báňské – TUO pod názvem ‚Izolační materiály ve stavbách a jejich chování při požáru‘. První akce tohoto druhu v České republice se zúčastnili zástupci architektonických a projektových firem, developerů, realizačních firem, pojišťoven, hasičských jednotek i studenti univerzity. Účastníci tak měli příležitost seznámit se s legislativními změnami v oblasti technických podmínek požární ochrany budov. Součástí semináře byly rovněž názorné simulace chování jednotlivých materiálů používaných ve fasádních a střešních systémech při požáru.

    „Prevence v oblasti ochrany lidských životů a materiálních hodnot je stejně důležitá jako přínos stavebně izolačních materiálů k energetickým úsporám,“ uvedla vedoucí Katedry požární ochrany a ochrany obyvatelstva Isabela Bradáčová.

    První předvedená simulace demonstrovala reakci vzorků izolačních materiálů a sendvičových panelů na oheň. Druhá testovala kompozitní systémy vnějšího zateplení, které připravila oprávněná firma podle platných norem a pravidel. Ředitel divize požární bezpečnosti CSI a.s. a předseda Technické normalizační komise 27/SC 2 Pavel Vaniš ocenil kvalitu přípravy i průběh simulací požárních zkoušek fasád podle ISO 13785-1, které odhalily některé požárně nebezpečné detaily systémů s plastovými izolacemi. Ukázalo se, že vliv materiálu jádra, ať z pěnových plastů či kamenné vlny, je na chování celého fasádního systému zásadní. Fasáda s izolací z kamenné vlny ani po třicetiminutovém působení hořáku oheň nešířila. Pavel Vaniš vyslovil názor, že by bylo vhodné podobné simulace a demonstrace normalizovaných zkoušek i zkoušky v akreditovaných laboratořích pro odbornou veřejnost uskutečňovat v součinnosti s výrobci lehčených plastů a zateplovacích systémů z nich zhotovených a připravit podněty pro probíhající revizi kodexu norem požární bezpečnosti staveb.

    Na přípravě teoretické části semináře se po odborné stránce podíleli zástupci Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava; Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR; Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje; Technického ústavu požární ochrany Praha; Centra stavebního inženýrství Praha, společnosti PAVUS Praha, a společnosti Rockwool. Společnost Rockwool má zájem se i do budoucna účastnit seminářů zaměřených na problematiku reakcí izolačních materiálů na oheň.

Kontakt: