Vydáno: 13.6.2002
Conoco

IOC žádá Českou rafinérskou o nové svolání valné hromady

  Praha 13. června 2002 - Společnost Conoco dnes potvrdila, že požádala představenstvo České rafinérské o nové svolání mimořádné valné hromady společnosti na pozdější dobu. Hlavními dvěma body programu mimořádné valné hromady svolané na zítra přitom měly být současné spory o dlouhodobých obchodních smlouvách se společností Chemopetrol a odvolání Ivana Ottise z postu předsedy představenstva a generálního ředitele České rafinérské. V této funkci má být nahrazen předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Unipetrol Miroslavem Švarcem. Chemopetrol, hlavní odběratel České rafinérské, je přitom 100% vlastněn právě Unipetrolem.

  Zahraniční akcionáři České rafinérské sdružení v IOC rovněž potvrdili, že zaslali představenstvu České rafinérské společný dopis. Zdůrazňují v něm, že jednání orgánů společnosti, mezi něž patří i mimořádná valná hromada, musejí být svolávána v souladu se stanovami České rafinérské. Jiný postup je nepřípustný. Striktní dodržování přijatých firemních pravidel je obzvláště významné zejména tehdy, patří-li mezi projednávané body zásadní a mimořádně citlivé otázky, jako je například budoucnost nejvyššího představitele společnosti. Akcionáři IOC poukázali na to, že právě v této souvislosti nebyly stanovy České rafinérské dodrženy v plné míře. Zahraniční akcionáři České rafinérské proto vyzvali představenstvo společnosti, aby znovu svolalo valnou hromadu na pozdější termín. Zároveň požádali, aby představenstvo o programu mimořádné valné hromady informovalo přesně v souladu se stanovami České rafinérské.

  V dopise zahraniční akcionáři zároveň vyjádřili pochybnosti o návrhu Unipetrolu, aby jeho generální ředitel vykonával nejvyšší funkci i v České rafinérské. „Na zvážení stanoviska jsme měli jediný den," uvádí se v dopise. „V našich očích je třeba se nejprve zabývat otázkou, zda současným výkonem obou funkcí nevzniká konflikt zájmů. Je proto otázkou, zda Miroslav Švarc vůbec může současně zastávat pozici předsedy představenstva a generálního ředitele České rafinérské s ohledem na to, že stejné pozice zastává i ve společnosti Unipetrol. Odpověď na tuto otázku bude předmětem dalších úvah. Musíme však mít jistotu v tom, že předseda představenstva a generální ředitel České rafinérské bude jednat v nejlepším zájmu společnosti jako celku, aniž by se musel potýkat s podezřením ze skutečného či domnělého střetu zájmů."

  Conoco je společně se společnostmi Shell a Agip součástí uskupení International Oil Companies (IOC), přičemž každá z těchto tří společností vlastní v České rafinérské obchodní podíl ve výši 16,3 %, tedy celkem 49 %. Zbylých 51 % České rafinérské vlastní dosud státem kontrolovaná společnost Unipetrol, která v současnosti prochází procesem privatizace.

  Kontakt:
  Ian Foster, Conoco:
  Tel.: 00 44 207 408 6230
  GSM: 00 44 7775 536 564

Soubory ke stažení:

Document Icon Conoco_CRe_ValnaHromada_cz.doc