Vydáno: 7.6.2005
British Nuclear Group

Regionálne riaditeľstvo pre strednú a východnú Európu v Prahe otvorené

  7. júna 2005 - Spoločnosť British Nuclear Group dnes splnila svoj aprílový sľub a otvorila v Prahe Regionálne riaditeľstvo pre strednú a východnú Európu. Špecializuje sa na prevádzkovanie jadrových zariadení, ich vyraďovanie z prevádzky a s tým spojené opatrenia zamerané na sanáciu životného prostredia.

  „Vďaka svojej polohe je Praha prirodzenou vstupnou bránou do celého regiónu,“ uviedol Tony Eckford, obchodný riaditeľ British Nuclear Group. „Odtiaľto hodlá spoločnosť poskytovať služby s vysokou pridanou hodnotou všetkým krajinám strednej a východnej Európy. Naša kancelária v Prahe sa tak stane strediskom rozvoja komerčných aktivít firmy v tejto dôležitej zemepisnej oblasti.“ Je koncipovaná ako komerčné, logistické a vedomostné centrum určené na predávanie skúseností British Nuclear Group súčasným aj budúcim zákazníkom v Českej republike, na Slovensku, v Litve, Bulharsku, Ukrajine a Rusku. V oblasti komerčných aktivít bude British Nuclear Group klásť dôraz hlavne na vyraďovanie zastaraných jadrových zariadení z prevádzky a na bezpečné zaobchádzanie s jadrovým odpadom.

  Základným poslaním British Nuclear Group je pomáhať klientom s bezpečnou a efektívnou likvidáciou globálneho jadrového dedičstva. Spoločnosť v minulosti vlastnila a doteraz prevádzkuje niektoré aktívne jadrové zariadenia, vrátane jednotiek na ich bezpečnú likvidáciu. Práve preto si je vedomá významu ekonomicky efektívneho riadenia deaktivácie jadrových elektrární po skončení ich životnosti a takisto aj nevyhnutnosti citlivého prístupu k riešeniu súvisiacich sociálnych aspektov. Princíp fungovania pražskej kancelárie bude založený na zdieľaní celoživotných firemných skúseností British Nuclear Group so zákazníkmi v krajinách strednej a východnej Európy.

  Skupina Project Services ako integrálna súčasť British Nuclear Group úzko spolupracuje s miestnymi dodávateľmi na regionálnej úrovni. Špecializuje sa na deaktivácii nukleárnych zariadení. Ako príklad poslúži jadrová elektráreň Kozloduj v Bulharsku, kde sú Project Services vedúcim partnerom v konzorciu s francúzskou firmou EDF. Spoločne s miestnou firmou ENPRO realizujú v tejto elektrárni projekt EBRD na projektové riadenie blokov 1 a 2.

  British Nuclear Group sa v celom regióne aktívne snaží rozvíjať spoluprácu s miestnymi firmami, ktoré disponujú odbornou kvalifikáciou. Pri realizácii projektov môžu poskytovať doplnkové služby. V súčasnej dobe firma skúma možnosti spolupráce, ktoré môžu vyplynúť z aktuálnych reštrukturalizačných zámerov slovenského jadrového priemyslu. V závislosti od možného nárastu zákaziek uvažuje spoločnosť o zriadení ďalších kancelárií v regióne.

Kontakt:
  Paul Vallance, Head of Marketing and Communications, British Nuclear Group
  Tel: +44 1925 834075
  Michal Donath, Donath-Burson-Marsteller
  Tel: +420 224 211 220, GSM: +420 602 222 128, michal_donath@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon Prague news release 0060_sk.doc