Vydáno: 27.4.2018
UPS

Finanční výsledky UPS za 1Q 2018

  ZISK NA AKCII UPS VZROSTL V 1. KVARTÁLU 2018 O 17 % NA 1,55 USD

  • Provozní zisk a příjem v mezinárodní přepravě narostly o 15 %
  • Denní průměrný objem exportních zásilek vzrostl o 12 %, na špičce s obchodními trasami v Evropě a Spojených státech
  • Provozní zisk divize Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava se zvýšil o 14 % při 16% růstu příjmů
  • Příjmy na domácím trhu USA se zvýšily o 7,2 % při 4,6% nárůstu objemu přepravy
  • Výsledky na domácím trhu USA negativně ovlivnilo nepříznivé počasí
  • Z hotovostních operací ve výši 4,1 mld. USD vyplynuly volné peněžní toky 2,6 mld. USD
  • Společnost potvrdila odhad upraveného zisku na akcii na celý rok 2018


  ATLANTA – 26. dubna 2018 – Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila, že zisk na akcii v prvním kvartálu letošního roku vzrostl o 17 % na 1,55 USD, především díky dvoucifernému nárůstu provozního zisku v segmentech Mezinárodní přepravy a Dodavatelských řetězců a nákladní přepravy. „Silný růst byl zaznamenán ve všech segmentech a odrážel účinek globálních řešení UPS a příznivou ekonomickou situaci,“ říká David Abney, generální ředitel UPS. „Ve spojení s transformačními iniciativami tyto příznivé trendy znamenají pro UPS dobré vyhlídky do budoucna.“

  Konsolidované výsledky
  1Q 2018
  1Q 2017
  % změna
  Příjmy
  17 113 mil. USD
  15 510 mil. USD
  10 %
  Čistý příjem
  1 345 mil. USD
  1 166 mil. USD
  15 %
  Upravený zisk na akcii
  1,55
  1,33
  17 %

  Celkové výsledky společnost UPS v prvním kvartálu 2018:
  • Celkové příjmy se zvýšily o 10 % na 17,1 mld. USD, především díky silné poptávce po službách UPS.
  • Průměrný výnos se zvýšil o 4,3 % díky mezinárodní přepravě a službě Deferred Air v USA.
  • Společnost UPS odměnila akcionáře navýšením dividendy na akcii oproti loňsku o téměř 10 %, a během kvartálu tak vyplatila 840 mil. USD.
  • Investiční výdaje ve výši 1,5 mld. USD společnost UPS byly zaměřeny na podporu investičních strategií.
  • Nižší skutečná sazba daně odráží příznivější daňovou strukturu v USA, některé samostatné daňové položky zahrnují vliv akciových náhrad.
  • Výsledky za první kvartál zahrnují přijetí nových účetních standardů pro vykazování důchodů a příjmů. Výsledky za předchozí období byly rovněž upraveny ve snaze zohlednit tyto změny.

  *) Informace o finančních opatřeních, které nepodléhají účetním standardům GAAP, jsou uvedeny v příloze.


  Domácí trh v USA

  Domácí trh v USA zaznamenal silný růst, neboť zákazníci si stále častěji vybírali řešení UPS. K nárůstu provozního zisku ve sledovaném kvartálu přispěly jak plánované položky, tak neočekávané faktory.

  1Q 2018
  1Q 2017
  Příjmy
  10 227 mil. USD
  9 536 mil. USD
  Provozní zisk
  756 mil. USD
  950 mil. USD

  Domácí trh USA v prvním kvartálu 2018:
  • Příjmy se zvýšily oproti prvnímu kvartálu 2017 o 7,2 % na 10,2 mld. USD. Příjmy rostly u všech služeb díky silné poptávce po řešeních UPS.
  • Příjem na zásilku vzrostl o 2,6 %, přičemž vyšší základní sazby a palivové příplatky kompenzovaly nepříznivé tržní vlivy.
  • Provozní zisk zahrnoval vliv nepříznivého zimního počasí (85 mil. USD), negativní vliv měly také sobotní provoz, síťové projekty a vyšší penzijní výdaje.


  Mezinárodní přeprava

  „Naše diverzifikovaná globální strategie a investice slavily úspěch a znamenaly dvouciferný růst příjmů i zisku,“ uvedl Abney. „Každý z našich mezinárodních regionů přispívá k finančnímu růstu firmy. Očekáváme, že tento trend bude i nadále pokračovat.“

  1Q 2018
  1Q 2017
  Příjmy
  3 533 mil. USD
  3 074 mil. USD
  Provozní zisk
  594 mil. USD
  518 mil. USD

  Mezinárodní přeprava v prvním kvartálu 2018:
  • Segment zaznamenal nárůst tržeb o 15 %, a to navzdory menšímu počtu provozních dnů v řadě zemí. Příjmy na měnově neutrální bázi vzrostly o 8,7 %.
  • Export, přeprava na domácím trhu USA a cargo přeprava dosáhly růstu příjmů v řádu dvouciferných čísel.
  • Denní přeprava exportních zásilek vzrostla v průměru o 12 % díky prémiovým službám, které překonaly neprémiové služby.
  • Objemy exportní přepravy v Evropě a USA si i nadále držely silnou pozici.
  • Provozní zisk s 15% nárůstem dosáhl výše 594 mil. USD díky nárůstu přepravy exportních zásilek a navýšení výnosů. Provozní zisk na měnově neutrální bázi vzrostl o 10 %.

  *) Informace o finančních opatřeních, které nepodléhají účetním standardům GAAP, jsou uvedeny v příloze.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Segment dodavatelských řetězců a nákladní přepravy vykázal i v prvním čtvrtletí dobré finanční výsledky. Příjmy a provozní zisk zaznamenaly dvouciferný růst díky úspěšným programům orientovaným na kvalitu příjmů, strukturálnímu snížení nákladů a díky strategiím zaměřeným na růst.

  1Q 2018
  1Q 2017
  Příjmy
  3 353 mil. USD
  2 900 mil. USD
  Provozní zisk
  170 mil. USD
  149 mil. USD

  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava v prvním kvartálu 2018:
  • Příjmy vzrostly na 3,4 mld. USD, o 16 % v porovnání s prvním čtvrtletím 2017. Obchodní jednotky cílily na bonitní, středně velké firmy.
  • Segment Forwarding business s 27% růstem příjmů stál v čele všech jednotek, iniciativy zaměřené na řízení příjmů a stabilní tržní podmínky vedly ke zvláště dobrým výsledkům.
  • Příjmy za segment UPS Freight vzrostly o 9,9 % za přispění dobře nastavených cen dokládkové přepravy (LTL) a růstu tonáže.
  • Provozní zisk dosáhl 170 mil. USD, což je o 14 % více v porovnání s prvním kvartálem předchozího roku.


  Výhled

  Společnost UPS poskytuje výhled na upravené bázi (neodpovídající účetním zásadám GAAP), není totiž možné předpovědět či odhadnout vliv budoucího tržního nacenění penzijních položek a dalších neočekávaných událostí. Ty jsou zahrnuty ve vykazovaných výsledcích podle GAAP a mohou být významné.

  „Naše strategie zaměřená na business se odráží v silných výsledcích v segmentech Mezinárodní přepravy i Dodavatelských řetězců,“ uvedl Richard Peretz, finanční ředitel UPS. „Výhodné investice, nové transformace s dlouhodobým přínosem a dobře nastavená cenotvorba nám pomáhají při zhodnocování akcií.

  • UPS očekává celoroční upravený zředěný zisk na akcii pro rok 2018 v rozmezí od 7,03 USD do 7,37 USD.
  • Firma očekává volný peněžní tok v roce 2018 v rozmezí od 4,5 mld. USD do 5,0 mld. USD.
  • Skutečné sazby daně by se po zbytek roku měly pohybovat v rozmezí od 23 % do 24 %.
  • Kapitálové výdaje jsou v letošním roce plánované v rozmezí od 6,5 mld. USD do 7,0 mld. USD.
  X X X

Kontakt: