Vydáno: 29.6.1999
CME

ČNTS potvrdila svůj postup vůči Železnému

  Praha 29. června 1999 – Česká nezávislá televizní společnost (ČNTS) potvrdila podání žádostí o přešetření na Městské státní zastupitelství v Praze, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 a na Ministerstvo financí ČR s cílem přešetření postupu Vladimíra Železného jak ve funkci generálního ředitele ČNTS, tak jeho postupu při plnění jeho daňových povinností jako fyzické osoby.

  Ministerstvu financí ČR byla dnes předložena žádost o přešetření, zda Železný v souvislosti s činností jednatele ČNTS, jednatele CET 21, včetně svých soukromých aktivit, splnil své povinnosti vyplývající z platných daňových předpisů. Z dostupných dokladů vyplývá, že nesplněná daňová povinnost Vladimíra Železného může dosáhnout až několikamilionových částek.

  Žádost předložená 10. 6. 1999 na Městské státní zastupitelství se týká posouzení, zda Železný neplnil prodejem reklamního času společnostem Karlovarská korunní kyselka, s.r.o., a Nova Centrum, a.s., za podmínek poškozujících ČNTS skutkovou podstatu některého z majetkových trestných činů podle trestního zákona. Celková škoda způsobená ČNTS činí dle dostupných dokladů 69 611 980 Kč.

  Žádost předložená 28. 6. 1999 Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1 se týká posouzení, zda Železný svým jednáním při pokusu o převod 196 ochranných známek z ČNTS na CET 21 bez jakékoliv smlouvy nenaplnil znaky skutkových podstat některého z majetkových trestních činů podle trestního zákona. Tím mohl Železný způsobit ČNTS významnou škodu při současném závažném porušení povinností při péči o majetek ČNTS.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon oznameni.doc