Vydáno: 25.3.2003
Housing & Construction (CZ)

Je cenový rozdíl 3,4% srovnatelný s překročením rozpočtu o 30 %?

  Praha, 25. března 2003 – Necelý týden před vypršením lhůty stanovené ministru Šimonovskému pro předložení konečných doporučení týkajících se Realizační dohody projektu D47 zveřejnilo konsorcium Housing & Construction (CZ) tři různé odhady ceny výstavby. Podle vlastních výpočtů společnosti H&C by cena výstavby uskutečněné prostřednictvím metody BOT činila 49,8 miliardy Kč. Ve zprávě o odhadech nákladů ISPROFIN vyčíslilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) cenu výstavby dálnice D47 na 48,1 miliardy Kč. Na žádost společnosti H&C a na základě zkušeností získaných při podobných projektech uskutečněných ve Velké Británii odhadla přední světová konzultační společnost EC Harris cenu výstavby D47 uskutečněné tradičním způsobem na 47,4 miliardy Kč. Rozdíl zmíněných cenových odhadů se pohybuje od 3,4 do 4,9 %.

  „Vezmeme-li v úvahu, že podmínky Realizační dohody zaručují, že celková cena výstavby nepřekročí hranici 49,8 miliardy korun, je rozdíl mezi jednotlivými cenovými odhady nepatrný. Navíc odhady ŘSD a EC Harris vycházejí z předpokladu použití tradiční metody výstavby financované státem, která obvykle směřuje k výraznému překročení původního rozpočtu,“ uvádí Amir Ronen, ředitel projektu D47. „Podle kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z 30. ledna 2002 dochází v ČR při dálničních a silničních projektech k překročení původního rozpočtu až o 30 %. Podle analýzy společnosti EC Harris dochází ve Velké Británii při podobných projektech k překročení původního rozpočtu v průměru o 29,44 %. Pokud by tedy místo využití metody BOT byla dálnice stavěna přímo státem, mohlo by dojít k nárůstu konečné ceny výstavby dálnice D47 až na 62,5 miliardy Kč (48,1 + 30%). Toto srovnání vychází jednoznačně ve prospěch ceny výstavby ve výši 49,8 miliard Kč garantované společností H&C,“ vysvětlil Ronen.

  Cena stanovená na základě metody BOT navíc podle Ronena zahrnuje přesun odpovědnosti za řadu rizik na projektovou společnost. Jde o rizika, která by při tradičním financování ze státního rozpočtu nesl stát. Do této skupiny patří například archeologická, geologická nebo specifická finanční rizika.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon maly_cenovy_rozdil_cz.doc Document Icon maly_cenovy_rozdil_en.doc