Vydáno: 18.2.2002
CME

RRTV pokračuje v diskriminačním jednání vůči CME

  Praha 18. února 2002 – V rámci správního řízení o změně právní formy společnosti CET 21 odmítla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přizvat k jednání právní zástupce společnosti CME, ačkoli tam pozvala zástupce společnosti MEF Media. Ta o účast při veřejně ohlášeném jednání několikrát požádala s tím, že na rozdíl od MEF Media je CME právoplatným společníkem v CET 21. Rada se ve svém zamítavém stanovisku opírá o dosud nepravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten konstatoval, že účastníky správních řízení týkajících se společnosti CET 21 může být pouze sama společnost CET 21, a nikoli její společníci.

  „Rada si zase bez ohledu na český právní řád dělá, co se jí zachce,“ řekl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Jako kdyby nebylo dost na tom, že ji jak londýnská, tak i stockholmská arbitráž shledaly spolu se Železným hlavním viníkem zničení investice CME v České republice,“ dodal.

  Jak RRTV sama informovala ve své tiskové zprávě ze dne 24. 1. 2002, pozvala společnost MEF Media společně s CET 21 k ústnímu jednání v rámci probíhajícího správního řízení k žádosti CET 21 o změnu právní formy na akciovou společnost. Přizváním společnosti MEF Media přitom RRTV reagovala na její prohlášení, že usiluje o získání většinového podílu ve společnosti CET 21. Vstup MEF Media do společnosti CET 21 je ovšem předmětem řady právních sporů a nebyl proto dosud ani zapsán do obchodního rejstříku. Naopak CME Rada přizvat odmítla s tím, že jako společník CET 21 účastníkem správního řízení týkajícího se CET 21 není. Zmatečnost jednání RRTV dovršuje fakt, že se ve svém dopise odvolává na nepravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze, které ovšem v postavení účastníků řízení odpírá obecně všem společníkům právnické osoby. Na základě tohoto rozhodnutí Městského soudu by tudíž neměla být účastníkem řízení nejen společnost CME, ale ani MEF Media.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon diskriminace_cz.doc