Vydáno: 13.9.2002
CME

Arbitráž CME vs. ČR odročena

  Londýn/Praha 13. září 2001 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes oznámila, že jednání Stockholmského arbitrážního tribunálu v Londýně zahájené 3. září 2002 ve věci stanovení výše náhrady škody, kterou má CME obdržet od České republiky, bylo dnes odročeno. Arbitrážní slyšení bude dále pokračovat v období od 11. do 14. listopadu 2002, kdy obě strany sporu přednesou závěrečná stanoviska. Dokazování bylo definitivně uzavřeno.

  V první fázi sporu mezi CME a Českou republikou kvůli porušení dvoustranné dohody o ochraně investic mezi Nizozemským královstvím a ČR rozhodl Stockholmský arbitrážní tribunál 14. září 2001 ve prospěch nizozemské dceřinné společnosti plně vlastněné CME, která investovala do společnosti ČNTS. Arbitrážní tribunál tehdy rozhodl, že „žalovaný (ČR) je povinen nahradit škodu způsobenou žalobci (CME) v důsledku porušení smlouvy žalovaným úhradou spravedlivé tržní hodnoty investice žalobce před dovršením porušení smlouvy žalovaným v roce 1999 v částce, která bude stanovena v druhé fázi arbitrážního řízení.“


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon arbit-lon_cz.doc