Vydáno: 8.4.2002
Netla Management Limited

Citlivé otázky pro představenstvo ČRa

  Praha 8. dubna 2002 - Na základě požadavku minoritního akcionáře Českých Radiokomunikací, společnosti NETLA MANAGEMENT LIMITED, se dnes od 15:00 hod. koná mimořádná valná hromada akciové společnosti ČRa. Podnětem ke svolání je neadekvátní přístup představenstva ČRa k informování trhu a akcionářů o současném stavu a budoucím vývoji společnosti a z toho vyplývajících obav akcionářů, zejména s ohledem na očekávaný prodej významných částí majetku ČRa. Společnost NETLA se pro objasnění účelu svolání mimořádné valné hromady a svého přístupu k jejímu programu rozhodla zveřejnit přehled nejdůležitějších žádostí o vysvětlení včetně návrhů, které bude na valné hromadě předkládat. Úplný text dokumentu je k dispozici na internetové adrese http://www.dbm.cz/NETLA/ (soubor "CRAVH ČRa-3_pril" ve formátu MS Word DOC a Adobe Acrobat PDF ke stažení).

  Společnost NETLA MANAGEMENT LIMITED paří mezi významné a finančně silné globální investory aktivně působící na světových kapitálových trzích, včetně České republiky. V průběhu let 2001 až 2002 investovala rovněž do nákupu akcií ČRa.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon CRAVH-1.doc Document Icon CRAVH ČRa-3_pril.doc Document Icon CRAVH ČRa-3_pril.pdf