Vydáno: 26.4.1999
CME

Objeví se Železný před soudem?

  Praha 26. dubna 1999 – Vladimír Železný se bude muset zodpovídat v arbitrážním řízení před Arbitrážním soudem mezinárodní obchodní komory (ASMOK). Žádost o zahájení řízení dnes podala společnost Central European Media Enterprises BV (CME), majoritní vlastník České Nezávislé Televizní Společnosti spol. s r.o. (ČNTS), v Paříži. Podstata žádosti spočívá v požadavku na vrácení částky 23 milionů USD, které společnost CME vyplatila Vladimíru Železnému za jeho podíl ve výši 5,8 % ve společnosti ČNTS. Společnost rovněž požaduje úhradu dalších nespecifikovaných škod, které Železný způsobil porušením kupní smlouvy z roku 1997. Přesně před týdnem byl Železný odvolán z funkcí jednatele a generálního ředitele ČNTS nejen za překročení svých pravomocí, ale také za postup proti zájmům ČNTS. Společnost ČNTS poskytuje nadále společnosti CET 21 služby v oblasti programů, reklamy, televizní produkce a vysílání v souladu s platnými smlouvami na jejich zajišťování. Arbitrážní řízení bude probíhat v holandském Amsterodamu.

  „Zásady ASMOK stanovují, že obsah arbitrážních žádostí má důvěrný charakter,“ řekl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Naše požadavky odůvodňujeme týmž postupem Dr. Železného, v jehož důsledku byl z ČNTS odvolán. Naše žádost se týká rovněž dalších postupů Vladimíra Železného, které podle našeho názoru měly za důsledek porušení jeho smluvních povinností i osobních závazků vůči CME,“ potvrdil Klinkhammer.

  Podle Klinkhammera umožňuje porušení smlouvy ze strany Železného, kterou s ním společnost CME na nákup podílu uzavřela, zrušit nákup jeho podílu v ČNTS, k němuž došlo v roce 1997. Podle této smlouvy se musí také Železný vzdát dosud nevyplacené částky 5,5 milionů USD z celkové ceny. Navíc bude muset vrátit oněch společností CME již vyplacených více než 23 milionů USD. CME pak Železnému vrátí podíly, které od něj získala. „Porušením uvedené smlouvy ze strany Vladimíra Železného vzniká také CME nárok na úhradu škod za veškeré další ztráty, které byly způsobeny jeho neoprávněným a nekorektním postupem,“ vysvětlil Klinkhammer.

  Po pátečním jmenování tří nových zástupců generálního ředitele ČNTS převzala společnost CME řízení provozu za jiných podmínek, než které panovaly dosud. „Nikdo nemůže očekávat, že bude i nadále pobírat průměrné platy přesahující částku 500 000 Kč měsíčně, jak tomu bylo u některých nejbližších spolupracovníků Železného,“ řekl John Schwallie, jednatel, který v ČNTS odpovídá za finance. „Teď již nebude ČNTS řízena jako rezervace pro vybrané vzácné druhy,“ uzavřel Schwallie.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon soud.doc