Vydáno: 26.4.2019
UPS

Finanční výsledky UPS za 1. kvartál 2019

  UPS OZNÁMILA FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA 1. KVARTÁL 2019

  Transformační kroky zlepšily efektivitu a kvalitu příjmů

  • Zisk na akcii za 1. kvartál 2019 dosáhl 1,28 USD, upravený zisk na akcii byl ve výši 1,39 USD
  • Počasí ovlivnilo snížení zisku na domácím trhu v USA o zhruba 80 mil. USD, tj. o 0,07 USD na akcii
  • Denní objem letecké přepravy v USA vzrostl o téměř 8 % při růstu všech služeb
  • Výnosy z příjmů na trhu v USA vzrostly především díly pozemní přepravě
  • Provozní zisk divize Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava zaznamenal 18% nárůst, upravený provozní zisk se zvýšil o více než 24 %
  • Marže v mezinárodní přepravě dosáhla 15,3 %, upravená marže 17,7 %
  • Objem provozní hotovosti dosáhl 2,3 mld. USD, volný peněžní tok zhruba 760 mil. USD
  • Společnost UPS potvrdila odhad upraveného naředěného zisku na akcii pro rok 2019 v rozmezí od 7,45 od 7,75 USD


  ATLANTA – 25. dubna 2019 – Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila výši příjmů za 1. kvartál 2019, které posílily díky vyšší kvalitě příjmů a přínosům z investic do globální distribuční sítě firmy. Upravené výsledky za první čtvrtletí nezahrnují transformační náklady ve výši 123 mil. USD před zdaněním, respektive 0,11 USD na akcii po zdanění. Transformační projekty zlepší efektivitu v rámci celé společnosti a příznivě ovlivní další růst příjmů.

  „První kvartál naznačil příznivý start do nového roku, kdy jsme se drželi naší strategie, a dosáhli tak ve všech oblastech dobrých výsledků,“ říká David Abney, generální ředitel UPS. „Naše transformační projekty zvyšují kvalitu příjmů a podporují efektivnější fungování celé naší sítě. Tím zlepšují i dlouhodobě předpoklady solidních příjmů. Jsme na dobré cestě využít všech možností růstu a v budoucnu ještě zvýšit naši výkonnost.“

  Konsolidované
  výsledky
  1Q 2019*
  Upravené
  1Q 2019*
  1Q 2018
  Příjmy
  17 160 mil. USD
  17 113 mil. USD
  Čistý příjem
  1 111 mil. USD
  1 204 mil. USD
  1 345 mil. USD
  Upravený zisk na akcii
  1,28 USD
  1.39 USD
  1,55 USD
  *) zohledňuje o jeden pracovní den kratší období


  Výsledky za celou společnost v 1. kvartálu 2019:
  • Konsolidované příjmy se zvýšily na 17,2 mld. USD především díky nárůstu průměrného denního objemu přepravy a vyšší kvalitě příjmů.
  • Výsledky jsou ovlivněny nepříznivým zimním počasím na území USA.
  • Oproti loňsku byl kvartál o jeden pracovní den kratší, vliv měl i přesun velikonočních svátků na střed měsíce dubna.
  • Investiční náklady ve výši 1,5 mld. USD byly určeny ke zlepšení distribuční sítě.
  • Společnost UPS i nadále odměňuje akcionáře silnou dividendou v celkové výši 867 mil. USD, s 5,5% navýšením na akcii oproti stejnému období loňského roku.
  • Společnost provedla zpětný odkup 2,4 mil. akcií za zhruba 250 mil. USD.

  ^ Upravené výsledky uvedené v tiskové zprávě jsou zpracovány bez ohledu na GAAP. Viz příloha tiskové zprávy s přehledem finančních metrik nezohledňujících GAAP, zahrnující v rámci sladění měřítka, která se v maximální míře blíží GAAP


  Přeprava na domácím trhu v USA

  Vývoj na domácím trhu v USA vykazoval pozitivní trend, v 1. kvartálu se opět zvýšil objem přepravy mezi firmami (B2B). Investice do automatizovaných hubů přispěly ke zlepšení klíčových parametrů včetně nárůstu produktivity a pomalejšího růstu jednotkových nákladů.

  „Na domácím trhu se nám daří boj s nákladovou křivkou díky online propojování vysoce automatizovaných hubů, které zlepšují produktivitu operací,“ říká Abney. „Tato vylepšení přispěla k dobré výkonnosti divize během uplynulého kvartálu a v budoucnu prokáží silný příznivý efekt.“

  1Q 2019*
  Upravené
  1Q 2019*
  1Q 2018
  Příjmy
  10 480 mil. USD
  10 227 mil. USD
  Provozní zisk
  666 mil. USD
  694 mil. USD
  756 mil. USD
  *) zohledňuje o jeden pracovní den kratší období

  Přeprava na domácím trhu v USA v 1. kvartálu 2019:
  • Příjmy se oproti 1Q 2018 zvýšily o 253 mil. USD, čili o 2,5 %, se zdravým růstem divize pozemní přepravy.
  • Výrazný nárůst příjmů na zásilku v pozemní přepravě dosáhl na 2,9 % díky přepravě zdravotnického materiálu, průmyslových produktů a e-commerce.
  • Průměrný denní objem letecké přepravy vzrostl o téměř 8 % díky vysoké poptávce po rychlejších přepravních službách.
  • Upravený provozní zisk nezahrnuje transformační náklady ve výši 28 mil USD, použité na zefektivnění a standardizaci firemních procesů.
  • Provozní zisk na domácím trhu zahrnuje nepříznivý vliv zimních povětrnostních podmínek během všech měsíců kvartálu ve výši zhruba 80 mil USD.


  Mezinárodní přeprava

  Mezinárodní přeprava v prvním čtvrtletí zaznamenala rekordní provozní zisk, který odráží odolnost a flexibilitu globální sítě firmy a její schopnost zajišťovat přepravu v měnícím se globálním obchodním prostředí. Provozní marže dosáhla 15,3 % a 17,7 % na upravené bázi. Upravená marže v porovnání s předchozím obdobím vzrostla o 90 bazických bodů*.

  1Q 2019
  Upravené
  1Q 2019
  1Q 2018
  Příjmy
  3 459 mil. USD
  3 533 mil. USD
  Provozní zisk
  528 mil. USD
  612 mil. USD
  594 mil. USD

  *) Jeden základní bod je roven jedné setině procentního bodu.
  Mezinárodní přeprava v 1. kvartálu 2019:
  • Tržby na zásilku byly nižší o 1,2 %; na měnově neutrální bázi vzrostly o 2,3 %, což bylo způsobeno 3,9 % nárůstem domácích služeb.
  • Provozní zisk dosáhl 528 milionů USD; zisk v tomto segmentu dosáhl 612 milionů USD na upravené bázi.
  • Disciplinovaný přístup při řízení výnosů spolu s nárůstem zákazníků B2B z řad středních podniků přispěly ke zvýšení kvality příjmů.
  • Silný růst průměrného denního objemu exportních zásilek v předchozím roce měl za následek přísná srovnání. Na dvouletém základu dosáhl mezinárodní export téměř 12% růstu, v čele s Evropou a Severní a Jižní Amerikou.
  • Upravený provozní zisk nezahrnuje transformační poplatky ve výši 84 milionů USD související s globální reorganizací systémů a zdrojů.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava přinesly v uplynulém čtvrtletí silný růst zisku. Tento segment také rozšířil provozní marže, a to díky iniciativám zaměřeným na přísné řízení nákladů a flexibilitu sítě, která se přizpůsobila měnícím se podmínkám na trhu.

  „Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava v tomto čtvrtletí dosáhly v provozním zisku vynikajících výsledků, za enormního přispění společnosti Coyote i dalších našich spediční společnosti,“ uvedl Abney. „Pokračujeme v realizaci našich strategií cílených na odlehčení aktiv a zároveň poskytujeme našim zákazníkům vysoce kvalitní služby, které očekávají.“

  1Q 2019
  Upravené
  1Q 2019
  1Q 2018
  Příjmy
  3 221 mil. USD
  3 353 mil. USD
  Provozní zisk
  200 mil. USD
  211 mil. USD
  170 mil. USD

  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava v 1. kvartálu 2019:
  • Segment zaznamenal silný růst provozního zisku ve výši 200 milionů USD a upravený provozní zisk ve výši 211 milionů USD, což je více než 24% nárůst oproti 1. kvartálu loňského roku.
  • Kroky spojené s řízením nákladů pomohly vyvážit změny trhu související s objemem přepravy a příjmy a byly impulzem pro růst zisku, zejména ve společnosti Coyote.
  • Mezinárodní letecká a námořní přeprava (International Air and Ocean Freight) významně přispěla k růstu provozního zisku v důsledku většího sladění s malými a středně velkými zákazníky. U nákladní přepravy (UPS Freight) vzrostly příjmy za LTL (Less Then Truckload) o 5,4 % díky iniciativám v oblasti kvality příjmů a růstu v segmentu středních podniků.
  • Upravený provozní zisk nezahrnuje transformační poplatky ve výši 11 milionů dolarů za účelem optimalizace podpory vypořádání obchodů.


  Výhled

  Společnost poskytuje výhled na upravené (nikoliv GAAP) bázi, protože není možné předvídat či poskytnout srovnání odrážející dopad tržních úprav u budoucích penzijních závazků ani u dalších neočekávaných událostí. Ty by byly zahrnuty do vykazovaných výsledků (podle GAAP) a mohly by být významné.

  „Transformace vytváří pevný základ pro dobrý výkon v budoucnu,“ řekl Richard Peretz, finanční ředitel společnosti UPS. „Naše strategie a iniciativy dodatečně zlepšují efektivitu a flexibilitu sítě a věříme, že dosáhneme našich cílů plánovaných pro tento rok.“

  • Společnost opět potvrdila odhad upraveného zředěného zisku na akcii na rok 2019 v rozmezí od 7,45 do 7,75 USD.
  • Upravený volný peněžní tok se v letošním roce podle odhadu bude pohybovat v rozmezí od 3,5 do 4 miliard USD, s potenciálem dalšího navýšení díky iniciativám zaměřeným na provozní kapitál.
  • Skutečná sazba daně pro rok 2019 bude dle odhadu mezi 23 a 24 %.
  • Ve druhém čtvrtletí bude uvolněno asi 30 % z plánované kapacity pro rok 2019; ve stejném období loňského roku nebylo otevřeno žádné logistické centrum. Náklady s tím spojené tedy ovlivní výsledky za druhé čtvrtletí.
  • Celkový provozní zisk ve druhém čtvrtletí dle očekávání poroste. Upravený zisk na akcii bude v porovnání s loňským rokem relativně neměnný, a to díky plánovaným nákladům na financování důchodů.
  • Upravený zisk na akcii ve třetím čtvrtletí bude dle očekávání profitovat z řady položek včetně jednoho pracovního dne navíc a meziročních mezinárodních přínosů souvisejících s obtížemi s komoditami v roce 2018, které by se neměly opakovat.
  • Tržně přeceněné poplatky související s transformací a penzijní nejsou zahrnuty v upraveném výhledu.


  Společnost UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Společnost UPS byla časopisem Newsweek označen za nejvíce zákaznicky orientovanou americkou firmu (America’s Best Customer Service) v oblasti zasilatelství a distribuce; podle časopisu Forbes je firma Nejhodnotnější značkou v dopravě (Most Valuable Brand in Transportation); UPS je vysoce ceněna i podle dalších prestižních hodnocení – v oblasti sociální odpovědnosti podle žebříčku JUST 100, indexu Dow Jones Sustainability World a kvocientu Harris Poll Reputation. Informace o společnosti naleznete na ups.com nebo pressroom.ups.com a korporátní blog na longitudes.ups.com. Firemní eNewsletter UPS Horizons zaměřený na trvalou udržitelnost je na ups.com/sustainabilitynewsletter. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici také prostřednictvím Twitteru na @UPS_News.

Kontakt: