Vydáno: 6.4.2010
Pražský literární dům

110. výročí pražského autora Franze Carla Weiskopfa

  V rámci literárních čtení Wort&Wein připomene Pražský literární dům dalšího z pozapomenutých pražských rodáků, levicově orientovaného spisovatele Franze Carla Weiskopfa.

  Jeho život a dílo představí 15. dubna 2010 v 19 hodin olomoucký germanista prof. Ludvík Václavek, ukázky přednese redaktor Radia Praha Christian Rühmkorf.

  Franz Carl Weiskopf (03. 04. 1900 Praha - 14. 09. 1955 Berlín) se narodil jako syn německožidovského bankovního úředníka a české matky. Na pražské univerzitě vystudoval germanistiku a historii a v roce 1921 se stal členem Komunistické strany Československa. Od roku 1933 vedl Weiskopf antifašistický list Arbeiter Illustrierte Zeitung. V roce 1938 prchl přes Paříž do New Yorku, kde přečkal válku. Po roce 1945 působil v diplomatických službách, roku 1952 se vrátil do Prahy, ale už o rok později odešel do východního Berlína, kde byl až do své smrti členem předsednictva Svazu spisovatelů NDR a spoluvydavatelem časopisu Neue Deutsche Literatur. Weiskopf proslul zejména jako autor románu Slawenlied (1931, česky jako Převrat, 1932) působivě líčícím poslední dny Rakouska-Uherska a pražské události spojené se vznikem Československé republiky.

  V řadě pravidelných čtení Wort & Wein představuje Pražský literární dům ve spolupráci s odborníky život a díla dosud opomíjených či zapomenutých německých autorů z Čech. Tím navazuje na předchozí řadu Kaffee-Kuchen-Literatur.

  Čtvrtek, 15. 04. 2010, 19 hodin
  Wort & Wein: F.C. Weiskopf
  Vstupné: 99,- Kč (cena zahrnuje sklenku vína či nealkoholického nápoje)
  Místo: Hotel Savoy, knihovna, Keplerova 6, Praha 1, tram 22 – zastávka Pohořelec

  Další podrobnosti najdete na: www.prager-literaturhaus.com

  Kontaktní osoba:
  Lucie Černohousová, tel.: +420 774 233 531, e-mail: info@prager-literaturhaus.com

Kontakt: