Vydáno: 7.3.2003
Housing & Construction (CZ)

Výkup pozemků výstavbu neohrozí

  Praha 7. března 2003 - Ministerstvo dopravy dosáhlo významného pokroku v právě probíhajícím procesu přezkoumávání Realizační dohody pro projekt D47. V zájmu brzkého zahájení výstavby dálnice D47 se oběma smluvním stranám podařilo dosáhnout dohody v oblasti výkupu pozemků. Konsorcium H&C (CZ) je připraveno přizpůsobit výstavbu dálnice tempu výkupu pozemků, který spadá do kompetence českého státu. V případě komplikací při výkupu tak stát sníží své riziko a ušetří významné finanční prostředky.

  Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) potvrdilo vydání stavebních povolení pro prakticky celou trasu sedmikilometrového úseku 4708 dálnice D47 (obchvat Ostravy) s výjimkou pětimetrového úseku, který vlastní společnost v konkurzním řízení. Zástupci ŘSD a právní zástupci konsorcia našli způsob, jak zajistit vydání potřebného stavebního povolení včas, aby nedošlo ke zpoždění zahájení výstavby. Takové řešení je přijatelné pro obě smluvní strany, neboť opožděný výkup parcely neovlivní cenu ani časový harmonogram výstavby. V květnu 2003 budou již všechna nezbytná stavební povolení k dispozici. Společnost H&C (CZ) je připravena zahájit výstavbu D47 ihned po odsouhlasení projektu českou vládou.

  „Výkup pozemků jednoznačně spadá do kompetence státu bez ohledu na to, zda je investorem soukromá společnost nebo státní organizace,“ uvedl Amir Ronen, ředitel projektu D47. „Podle upraveného programu výstavby v Realizační dohodě máme zahájit výstavbu v létě. Pokud můžeme přizpůsobením harmonogramu umožnit včasné zahájení výstavby dálnice, o které konec konců jde všem, rádi tak učiníme,“ uzavřel Ronen.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon D47_vykup_pozemku.doc Document Icon D47_vykup_pozemku_en.doc