Vydáno: 23.4.2009
Nadace pro transplantace kostní dřeně

    Praha 23. dubna 2009 – Řady registrovaných dárců v Českém národním registru dárců dřeně (ČNRDD) rozšířili v uplynulém roce také příslušníci policejního a hasičského sboru. Kostní dřeň již darovalo šestnáct z nich. Mezi registrovanými dárci je i policejní prezident Oldřich Martinů, stejně jako patronka nadace první dáma Lívia Klausová. Právě ona spolu s Jiřinou Jiráskovou a kardinálem Vlkem, rovněž patrony nadace, předá zítra večer v Obecním domě v Praze padesátce dárců života i těm, kdo fungování nadace a registru významným způsobem podporují, výroční ocenění nadace za rok 2008. Do dnešního dne bylo díky ČNRRD provedeno 615 nepříbuzenských transplantací krvetvorných buněk. Ten vyhledal ve více než 330 případech vhodného dárce ze své databáze českých registrovaných dárců, u dalších 275 transplantací českých pacientů byla použita dřeň dárce z jiných registrů.

    „Našim pacientům jde skutečně o život,“ vysvětlil MUDr. Vladimír Koza, předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně a primář plzeňské hematologicko-onkologické kliniky. „Příslušníci policie a hasiči mají záchranu životů takříkajíc v popisu práce. Právě proto si vážím jejich zájmu o spolupráci s registrem. A navíc jsou všichni mladí a zdraví. Věková hranice pro zařazení do registru je 35 let,“ upřesnil. Závažnými, život ohrožujícími chorobami jako leukémie, těžké krvetvorné útlumy, zhoubné nádory a další nemoci krve a obranyschopnosti onemocní v ČR každý rok stovky lidí včetně dětí. Většina pacientů, kteří by transplantaci potřebovali, vhodného dárce mezi svými příbuznými nenajde. Transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce tak dává těmto pacientům šanci na úplné uzdravení a návrat do plnohodnotného života.

    V databázi ČNRDD je v současnosti téměř 34 tisíc registrovaných dárců. Na mezinárodní úrovni spolupracuje český registr s podobnými organizacemi ve 43 zemích světa. Největším zahraničním poskytovatelem vhodných dárců k transplantacím v ČR je registr v Německu, který v současnosti disponuje více než třímilionovou databází dobrovolných dárců. Dalšími „dodavateli“ kostní dřeně pro české pacienty jsou nejčastěji registry v Anglii s více než 700 000 dárci a v USA, jejichž databáze čítají na 5 milionů dárců.

    ČNRDD funguje již 17 let a vznikl na hematologicko-onkologické klinice plzeňské Fakultní nemocnice. Je jediným registrem v celé ČR i ve východní Evropě akreditovaným Světovou asociací dárců dřeně. V loňské roce se mu navíc podařilo získat prestižní evropskou akreditaci JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT EBMT). Informace o možnostech dárcovství dřeně dostanou zájemci na každé transfúzní stanici v České republice.

Kontakt: