Vydáno: 8.10.2003
CME

CME uzavřela dohodu o prodeji ČNTS za 53,2 milionů USD

  Hamilton (Bermudy)/Praha 8. října 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila, že se dohodla s kyperskou společností PPF Ltd., součástí největší české finanční skupiny PPF, o prodeji své české dceřinné společnosti ČNTS za 53,2 milionů USD. PPF je významným podílníkem ve společnosti CET 21.

  „Po dokončení transakce bude PPF vlastnit veškerá aktiva a pasiva ČNTS ve sporech s CET 21,“ uvedl Fred Klinkhammer, místopředseda představenstva a výkonný ředitel CME. „Naše společnost získá dalších 53,2 milionů dolarů, což zvýší celkovou částku získanou od Vladimíra Železného nebo na jeho úkor, od České republiky a společnosti CET 21 a s ní souvisejících firem na 437,1 milionů dolarů. CME tak již nebude mít v České republice žádná aktiva a ani žádný zájem na výsledku neurovnaných sporů mezi CET 21 a ČNTS. Zavázali jsme se také, že nebudeme po dobu příštích dvou let PPF v České republice konkurovat. V případě možného budoucího prodeje obchodního podílu PPF v CET 21 a přidružených společnostech však naopak přijala společnost PPF závazek nabídnout CME příležitost k jednání o odkupu jako prvnímu zájemci,“ vysvětlil Klinkhammer stručně obsah dohody.

  Dohoda stanovuje, že CME ještě dnes obdrží nevratnou zálohu ve výši 7,5 milionů dolarů a dalších 7,5 milionů dolarů do 15 dnů včetně pro CME přijatelné záruky na splacení zbylých 38,2 milionů USD. Rozdíl úročený na úrovni průměrné tříměsíční sazby LIBOR bude uhrazen ve dvou splátkách. První ve výši 20 milionů USD a příslušného kumulovaného úroku do nebo nejpozději 15. července 2004 a druhá splátka ve výši 18,2 milionů USD do nebo nejpozději 15. července 2005. Pokud CME druhou platbu ve výši 7,5 milionů USD nebo požadovanou záruku neobdrží do 15 dnů, propadne první zálohová splátka ve prospěch CME a dohoda mezi oběma stranami zcela pozbude platnosti. Dohoda obsahuje rovněž ujednání o snížení dohodnuté ceny o 2 miliony USD pro případ, že CME obdrží celou částku před 31. prosincem 2003. Obdrží-li CME celou částku do 15. července 2004, sníží se konečná částka o 1 milion dolarů. Podle informací, které má CME k dispozici, nepodléhá tato transakce zdanění ani v ČR ani v Nizozemí, protože jde o prodej vlastnického podílu.

  Aktiva ČNTS tvoří budova v centru Prahy, exkluzivní servisní dohoda mezi ČNTS a CET 21, držitelem licence na vysílání TV Nova, a minoritní podíl ve společnosti CET 21. ČNTS se přitom pokoušela prosadit platnost a účinnost tzv. servisní smlouvy před českými soudy již od roku 1999. Součástí aktiv ČNTS jsou rovněž určité ochranné známky, nebo podíly na nich, včetně dalších práv k duševnímu vlastnictví. Další součást aktiv ČNTS tvoří pohledávky ve výši 275 milionů USD za společností CET 21 a některými s ní souvisejícími právnickými osobami uplatňované před českými soudy a ve vídeňské arbitráži. CME je přesvědčena, že by si z přisouzené částky mohla ponechat 72 miliony USD.

  „Transakce se CME je součástí série kroků, které PPF zahájila hned po loňském nepřátelském převzetí skupiny společností kolem TV Nova s cílem její rychlé konsolidace,“ uvedl k dohodě se CME majoritní vlastník a předseda skupiny společností PPF Petr Kellner.

  Tato tisková zpráva obsahuje výhled do budoucnosti, včetně informací ohledně přijetí záruky a peněz od společnosti PPF. S ohledem na to si společnost pro takové výhledy vyhrazuje právo ochrany podle zákona „Private Securities Litigation Reform Act“ z roku 1995. Tyto předpoklady zahrnují nejistoty a rizika, která nelze přesně předvídat ani předpokládat. Budoucí vývoj a skutečné dopady na finační situaci, provozní výsledky a cash-flow společnosti se mohou od výše popsaných nebo ve výhledu do budoucnosti předpokládaných událostí věcně lišit.

  Central European Media Enterprises Ltd. je televizní společnost, která vlastní přední televizní stanice ve čtyřech zemích s celkovým počtem přibližně 70 milionů diváků. CME provozuje televizní stanice v Rumunsku (PRO TV, Acasa), Slovinsku (POP TV, Kanal A), Slovensku (Markíza TV) a na Ukrajině ( Studio 1+1). Společnost CME je obchodována v USA na trhu NASDAQ pod symbolem "CETV".


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Dohoda_CME_PPF_cz.doc