Vydáno: 15.7.2003
OS Pohoda

Usnadnit život (nejen) mentálně postiženým

  Praha 15. července 2003 – V poskytování všestranných služeb celé rodině pečující o mentálně postiženého člověka spočívá nový přístup v péči o mentálně postižené, který v uplynulém roce aplikovalo občanské sdružení Pohoda. Na realizaci pilotního projektu poskytla finanční prostředky ve výši padesáti tisíc eur Evropská unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Access 2000. Občanské sdružení Pohoda využívá v péči o rodiny vlastních zkušeností i konzultací poskytovaných autory britské vládní strategie nazvané „Hodnotní lidé – nová strategie pro lidi s mentálním postižením pro 21. století“.

  „Snažíme se maximálně usnadnit rodinám s postiženými život,“ říká Hana Prchalová, pověřená řízením sdružení Pohoda. „Pozitivní výsledky tohoto programu vidíme na každém kroku. Jsme také proto rádi, že se nám podařilo získat finanční podporu na další rok, tentokrát z příspěvků Ministerstva práce a sociálních věcí a Nadace Charty 77,“ dodala Prchalová.

  Odborně vyškolení asistenti pomáhají klientům v pohybu v domácím prostředí i venku, s osobní péčí a péčí o domácnost, zprostředkovávají také kontakty s okolím, návštěvy lékařů a jednání na úřadech. Nedílnou součástí jejich práce je také odborné právní a psychologické poradenství. V současné době poskytuje Pohoda služby dvaceti rodinám, celkem prošlo programem pětadvacet klientů. Služby v rozsahu od čtyř do dvaceti hodin týdně nyní poskytuje šest odborně školených asistentů.

  Občanské sdružení Pohoda, společnost pro normální život lidí s postižením, vzniklo v roce 1998 jako nestátní nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je poskytovat pomoc dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Kromě péče o postižené v jejich rodinách provozuje v Praze denní stacionář a několik chráněných bytů s čtyřiadvacetihodinovou péčí, ve kterých k dnešnímu dni trvale žije 18 lidí.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Gabriela Svobodová
  Tel.: 224 211 220
  Fax: 224 211 620
  GSM: 602 389 166
  Email: gabriela_svobodova@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon usnadnit_zivot.doc