Vydáno: 16.7.2004
Židovská obec v Praze

Z Izraele přichází výzva ke smíru a uvážlivosti

  Praha 16. července 2004 – Společenské a náboženské autority Izraele vyzvaly pražskou židovskou obec k mediální i osobní umírněnosti. Potvrdil to její předseda Tomáš Jelínek po svém návratu z jednání náboženské arbitráže, která se zabývá platností odvolání bývalého vrchního pražského rabína Karola Sidona a návaznou situací v pražské židovské obci. Jednání arbitráže nebylo vzhledem k neúčasti rabína Sidona kvůli zdravotní indispozici dokončeno.

  „Od obou stran se žádá, aby se vyvarovaly veškeré medializace nebo podpory zbytečné publicity, která není založena na skutečném stavu věcí a jen přispívá k znesvěcení b-žího jména,“ uvádí se doslova v zápisu z jednání rabínského soudu ‘bejt din’, který je podepsán rabínem Noahem Landsbergem.

  V průběhu své čtyřdenní návštěvy v Izraeli se Jelínek s rabínem Barašem, který je pověřen náboženským dohledem nad Staronovou synagogou, setkali s izraelským presidentem Moše Kacavem, vrchním izraelským rabínem Jonou Metzgerem a předsedou Centra pro náboženské záležitosti diaspory při Židovské agentuře Yiechielem Wassermannem. Podle jejich doporučení má být celá záležitost urychleně vyřešena při plném respektování demokratických tradic obce a závazných náboženských pravidel.

  „Jednání byla věcná, prosta všech emocí,“ uvedl Jelínek, který se současně důrazně ohradil proti údajným závěrům náboženské arbitráže, zveřejněných na jednom z českých zpravodajských serverů. „Žádné závěry učiněny nebyly, protože to bez účasti rabína Sidona a jeho slyšení prostě není možné. Někdo se ale snaží za pomoci sdělovacích prostředků, do nichž má zřejmě neomezený přístup, přilívat olej do ohně. Odvolání rabína Sidona je interní záležitostí obce, a ta si ji vyřeší s ohledem na postoje nejvyšších náboženských autorit v Izraeli v rámci svých historických demokratických pravidel sama. Zveřejňování lživých informací ve prospěch jedné ze stran sporu nevrhá stín jen na naši obec, ale zejména na jejich autora a médium, které je bez řádného ověření publikuje,“ uzavřel Jelínek.

  Upozornění:
  Fotografie ze setkání T. Jelínka, M. Baraše s izraelským presidentem M. Kacavem, naskenovaný originál zápisu z jednání rabínského soudu a jeho pracovní překlad jsou ke stažení na adrese: http://web.dbm.cz/dbmweb/actions.nsf/WebPressRelAll/E174E5E711D219C2C1256ED3002EBA35?OpenDocument

  PRACOVNÍ PŘEKLAD ZÁPISU ZE SLYŠENÍ U RABÍNA SOUDCE Z. N. GOLDBERGA, 13. 7. 2004

  Shrnutí slyšení u rabína soudce Z. N. Goldberga

  V úterý 24. tamuzu 5 764 (13. 7. 2004) se konalo slyšení u bejt din za vedení, s úctou a se souhlasem, v bytě velkého rabínského soudce rabína Z. N. Goldbergera (otce bejt dinu) s přísedícími rabíny doktorem Itamarem Verhaftigem, který je rabín, soudce a překladatel a s rabínem Noahem Landsbergerem z bejt dinu pro Prahu. Přítomni byli pan Tomáš Jelínek, předseda pražské obce, rabín Manis Barash, rabín Menachem Kalcheim (vyslanec Sochnutu, budoucí šaliach ŽOP). Rav Efraim Sidon byl nepřítomen v důsledku náhlého nepředvídaného onemocnění a byl hospitalizován v pražské nemocnici.

  V nepřítomnosti rabína Sidona nebylo možné uskutečnit úplné jednání. Proto se konalo jen slyšení a pouhá výměna názorů. Otec Bejt Dinu, soudce rav Goldberg, navrhl uskutečnění kompromisu jedné strany a požádal, aby byl přednesen i druhé straně k úvaze. Bylo rozhodnuto, že než dojde k reálnému uskutečnění společné dohody se souhlasem obou stran, obě strany nebudou vyhrocovat tento spor a zastaví veškerý proces, a to až do uzdravení r. Sidona a do jeho fyzické přítomnosti před bejt dinem, která je žádoucí v co nejbližším termínu.

  V modlitbě za nastolení míru v pražské obci a ve velké úctě Noah Landsberg.

  Od obou stran se žádá, aby se vyvarovaly veškeré medializace nebo podpory zbytečné publicity, která není založena na skutečném stavu věcí a jen přispívá k znesvěcení b-žího jména.

  Za správnost pracovního překladu: Eva Jerochimová v.r., 15. července 2004

Kontakt: