Vydáno: 23.8.2009
Rockwool

Požární pásy mohou zachránit životy. Dodatečné náklady? Minimální.

  Slovenská Asociácia pasívnej požiarnej ochrany (APPO SR) upozornila na tragický požár v maďarském Miskolci minulý víkend a v souvislosti s ním i na nedostatky právní regulace požární bezpečnosti zateplovacích systémů na Slovensku. Právě zateplovací systém z hořlavých materiálů instalovaný na desetipatrovém, nedávno rekonstruovaném a zaizolovaném panelovém domě v Miskolci byl pravděpodobně jednou z cest, kterými se požár z bytu v šestém patře rychle rozšířil na úroveň dalších podlaží. Podle dosud neověřených informací se jednalo o izolaci z pěnového polystyrénu.

  V České republice ale platí již od května letošního roku úpravy stavebních legislativních předpisů ČSN 73 0810 a ČSN 73 0802, které povinnost používat požární pásy u zateplovacích systémů z hořlavých materiálů ukládají. Aplikace nehořlavých požárních pásů ve fasádních izolacích staveb, kterou předpisy zavádějí, s minimálními dodatečnými náklady velice účinně brání šíření požárů po fasádách staveb, a to zejména u staveb zateplených hořlavými materiály. Na Slovensku podobná norma stále chybí.

  „Profesní komora požární ochrany podporuje používání prvků požární ochrany, které chrání životy i majetek zejména v případě nepředvídatelné náhodné události,“ říká František Krégl, prezident české Profesní komory požární ochrany (PKPO). Ukazuje se, že právě vysoce hořlavé izolace mohou skutečně vést k tragédiím, zejména v případě nedokonalé aplikace těchto systémů. „Vítáme proto legislativní předpisy upravující používání požárních pásů na rekonstruovaných budovách. V zájmu vlastníků budov i jejich obyvatel doporučujeme jejich aplikaci i v případech, kde to předpis přímo nevyžaduje. Dodatečné náklady jsou minimální, snížení rizika je podstatné,“ dodává Krégl.

  Během požáru v Miskolci zůstali v sedmém patře uvězněni tři lidé. Dva z nich se ani přes rychlý zásah několika hasičských jednotek nepodařilo zachránit. Třetí člověk umřel na následky zranění v nemocnici. Více než 20 obyvatel domu muselo být evakuováno. Předmětem vyšetřování, které v současné době probíhá, bude i to, do jaké míry k rychlému šíření požáru přispěl právě tepelněizolační systém budovy instalovaný při rekonstrukci v roce 2007. Maďarsko zpřísnilo požadavky na protipožární ochranu budov včetně zateplovacích systémů až později, v roce 2008.

  Česká Profesní komora požární ochrany byla založena v roce 2000 a sdružuje fyzické a právnické osoby podnikající v požární ochraně na území České republiky. Cílem profesní komory požární ochrany je vytvoření zdravého konkurenčního prostředí na komerčním trhu za účelem dosažení vyšší kvality požární ochrany. Zvláštní důraz klade PKPO na účinnou protipožární prevenci. Komora je aktivní ve vzdělávací a publikační činnosti a spolupracuje při tvorbě a posuzování legislativních a technických předpisů týkajících se požární ochrany. Komora pořádá konference o požární bezpečnosti s mezinárodní účastí a odborné semináře.

  Ďalší informácie k požáru v Miskolci, včetně fotografií a videa najdete zde:
  http://www.hunvista.net/2009/08/16/18-video-tuz-egy-miskolci-panelhazban/ http://miskolc.langlovagok.hu/cgi-bin/miskolc/index.cgi?view=ck&tID=9&nID=332&nyelv=hu

Kontakt: