Vydáno: 27.3.2003
Housing & Construction (CZ)

H&C předložilo svou nejlepší a poslední nabídku

  Praha 27. března 2003 – V souladu se závěry pětiměsíčního renegociačního procesu dnes předložila společnost Housing & Construction Ministerstvu dopravy ČR návrh dodatku k Realizační dohodě na výstavbu dálnice D47. Dodatek předložený H&C podle požadavku ministerstva dopravy je tou nejlepší a poslední nabídkou Projektové společnosti na financování, výstavbu a provoz dálnice D47 na základě systému „postav – provozuj – předej“. Podle dostupných informací by konečné rozhodnutí o projektu D47 měla vláda ČR učinit na svém zasedání v pondělí 31. března 2003. Pokud bude dodatek k Realizační dohodě schválen a podepsán, nabídla společnost H&C, že ustoupí od svého požadavku na výplatu 3,5 milionu euro na bezprostřední financování nákladů společnosti. V případě, že si české orgány budou přát pokračovat v jednání i po 31. březnu, však bude úhrada této částky a podpis protokolu o projednávání nevyhnutelný.

  „Naše společnost předložila svou poslední a nejlepší nabídku,“ uvedl Jiří Šedivý, předseda dozorčí rady společnosti H&C. „Cílem a zájmem projektové společnosti je samozřejmě realizace celé výstavby včetně fáze 2 a 3. Společnost H&C je o konkurenceschopnosti a výhodnosti předložené nabídky přesvědčena. S cílem omezení dalších rizik má stát na základě svého vlastního uvážení navíc právo hledat pro realizaci druhé a třetí fáze výstavby jiná řešení,“ vysvětlil Šedivý.

  K největším ústupkům H&C českému státu patří vyloučení rizik plynoucích z výkupu pozemků tím, že společnost přistoupila na realizaci výstavby na základě částečných stavebních povolení. V této souvislosti přistoupila společnost H&C na úpravu harmonogramu výstavby podle nového časového rozvrhu výkupu pozemků. Toto významné snížení rizikového profilu znamená pro českou stranu dramatické snížení nebo téměř absolutní vyloučení finančních rizik způsobených pozdním předáním pozemků pro výstavbu. H&C souhlasila rovněž s tím, že bude výstavbu úseku 4708 (obchvat Ostravy) realizovat v souladu se státem upravenou projektovou dokumentací bez dodatečných nákladů pro českou stranu. Dále souhlasila projektová společnost s tím, že se s kontaminací Černého potoka v úseku 4708 vypořádá na vlastní náklady. Podle Šedivého z těchto a dalších změn vyplývá, že riziko překročení stropní částky 125 miliard korun se výrazně snížilo či téměř pominulo.

  „Stávající Realizační dohoda představuje vyváženou smlouvu, která je v plném souladu s jinými velkými infrastrukturními projekty realizovanými soukromým kapitálem,“ tvrdí Amir Ronen, ředitel H&C. „I přesto, že stávající Realizační dohoda je právně závazná, souhlasila H&C s jejím doplněním tak, aby reagovala na téměř veškeré výhrady státních orgánů. Tento postup však nelze chápat jako známku naší slabosti, ale jako důkaz vůle společnosti H&C realizovat projekt D47 a spolupracovat přitom i nadále se státem, naším stávajícím partnerem,“ uvedl Ronen. Pokud by však pondělní rozhodnutí vlády bylo negativní, byla by společnost H&C nucena zvážit své právo ukončit protokol o projednávání, získat náhradu vynaložených nákladů a umožnit státu nalézt pro realizaci projektu D47 jiné řešení. „To však není výsledek, který bychom si přáli. Ale čím déle budeme diskutovat nad dokumentací, o to později bude výstavba zahájena a o to vyšší budou náklady a rizika pro obě strany,“ uzavřel Ronen.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Kontakt: