Vydáno: 9.1.2017
WMSBG Kolel Damesek Eliezer

Prostějov, město kulturních památek

  Praha/Prostějov 9. ledna 2017 – Ministerstvo kultury ČR prohlásilo před týdnem soubor dvanácti historických náhrobků ze starého židovského hřbitova v Prostějově a jejich fragmentů za kulturní památku. Jednotlivé kameny byly vybrány ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Olomouci jako příklad funerální tvorby 19. století. Náhrobky se až do roku 1943 nacházely na historickém židovském hřbitově v dnešní Studentské ulici v Prostějově, který byl prohlášen kulturní památkou již 8. července 2016. Oznámil to zástupce americké dobročinné nadace WMSBG Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek.

  „Nalezené náhrobky a jejich fragmenty dokládají existenci prostějovské židovské komunity v 19. století.“ říká Tomáš Jelínek. Všechny na sobě ale nesou stopy likvidace za nacistické okupace. Podle Jelínka jsou shromážděné náhrobní kameny rovněž výrazem dobré vůle dárců napravovat příkoří minulosti, i když se mnohým nelíbí. Podle rozhodnutí ministerstva kultury je soubor náhrobků důležitou součástí kulturního dědictví města Prostějova a místní židovské obce, jejíž historie sahá až do 15. století. Kampaň za nalezení zmizelých náhrobků byla zahájena v roce 2015 a doposud byly ohlášeny nálezy v Prostějově, Seloutkách, Žešově, Sněhoticích a Ondraticích.

  Starý židovský hřbitov v Prostějově byl za nacistické okupace „arizován“ ve prospěch německé říše. . V roce 1943 jej odkoupilo město Prostějov, které nechalo náhrobky vytrhat a poskytlo je k využití pro stavební a kamenické práce. Po válce ztratilo místo viditelné znaky hřbitova, ale ostatky pochovaných se zde přes různé stavební zásahy nacházejí dodnes. V letech 1802–1908 zde bylo pohřbeno na dva tisíce místních obyvatel. V 70. letech byla u jižní strany hřbitova postavena škola a plocha hřbitova byla proměněna v park a parkoviště. Dobročinná nadace WMSBG Kolel Damesek Eliezer a Federace židovských obcí aktuálně jednají s městem jako majitelem pozemku o v hodné formě rehabilitace hřbitova, kam by se symbolicky měly vrátit i nalezené náhrobní kameny.


  Video:
  https://youtu.be/ADLnfiCXzfI

  HD video ke stažení:
  http://ftp.dbm.cz/pub/clients/prostejov/AV/Hledani-kamenu-Prostejov-HD.mp4

Kontakt: