Vydáno: 11.2.2010
Pražský literární dům

Tajemství německé Prahy v houslařství a literatuře

  Na úterý 23. února připravil Pražský literární dům ve spolupráci se Spolkem Praha-Cáchy hudebně-literární večer, na němž houslista Jaroslav Svěcený zavede posluchače do Prahy osmnáctého a devatenáctého století. Němečtí houslaři tehdejší doby patřili k vyhledávaným představitelům svého oboru. Zvuk jejich nástrojů nabídne Svěcený v kytarovém doprovodu Miloslava Klause. Literární ukázky z děl německy píšících autorů přednese herečka Zdenka Procházková.

  Jaroslav Svěcený (nar. 1960)
  Jaroslav Svěcený patří k nejvýznamnějším současným českým houslistům. Je absolventem pražské konzervatoře, na Akademii múzických umění studoval u Františka Pospíšila a Václava Snítila, později se stal žákem Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Jaroslav Svěcený vystupuje po celém světě a až dosud vydal na čtyřicet nahrávek s díly českých i světových skladatelů. Roku 1996 obdržel prestižní cenu Masarykovy akademie umění za tvůrčí uměleckou činnost. Jaroslav Svěcený je uznávaným znalcem dějin houslařství. ška Pospíšila a 

  Úterý, 23. 02. 2010, 18:30 hodin
  Tajemství německé Prahy v houslařství a literatuře
  Místo: Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
  Literární ukázky z děl německy píšících autorů přednese herečka Zdenka Procházková.
  Pořad proběhne v češtině a němčině a bude simultánně tlumočen.

  Podrobnosti na: www.prager-literaturhaus.com
  Kontaktní osoba:
  Lucie Černohousová, Tel.: +420 774 233 531, E-Mail: info@prager-literaturhaus.com

Kontakt: