Vydáno: 16.7.2009
Roche s.r.o.

LabTestsOnline.cz již pokrývá 90 % běžně prováděných laboratorních vyšetření

  Praha 16. 7. 2009 – Česká verze LabTestsOnline nyní obsahuje veškeré odpovědi na nejčastější otázky pacienta spojené s laboratorním vyšetřením. Průvodce po světě laboratorního vyšetření www.LabTestsOnline.cz rozšířil nabídku laboratorních testů v češtině na 240 a tím pokrývá téměř celé jejich spektrum (90 %). Výsledky krevních testů pacientů v nemocnicích ovlivňují ze 70 až 80 % rozhodování lékaře, který na jejich základě určí diagnózu a další léčebný postup. Pro většinu laiků však laboratorní testy zůstávají jen tajemnými čísly či údaji a jejich význam jim uniká.

  Jsou to právě vyšetření krve, která mnohdy potvrdí, zda v těle pacienta probíhá onemocnění, a která pomohou rozhodnout o vhodné léčbě. Z jejich výsledků je lékař informován, zda a jak bylo léčení úspěšné a může určit, jaký bude další postup.

  Porozumění jednotlivým vyšetřením má zásadní význam nejen v průběhu léčby, kdy má pacient v lékaři rádce a partnera, ale také při prevenci, kdy je každý za své jednání a chování odpovědný sám sobě a nese důsledky svého rozhodnutí: „Držet či nedržet dietu? Co mi hrozí, když mám jen zvýšený cholesterol? Co výsledek vyšetření znamená a jak mě ohrožuje do budoucnosti?“ apod. Teprve s dostatkem informací může začít správně uvažovat třeba o zdravějším životním stylu.

  Informace LabTestsOnline pomáhají pacientům i lékařům na celém světě – USA, Velká Británie, Itálie, Německo, Polsko, Maďarsko, Řecko, Španělsko a Austrálie. Brzy k nim přibude Francie a Portugalsko a probíhají jednání s Čínou. Správnost a odbornou úroveň garantují přední odborníci, česká verze samozřejmě zohledňuje podmínky našeho zdravotnictví.

  Návštěvník se na stránkách LabTestsOnline dozví například co znamenají jednotlivé zkratky laboratorních vyšetření, proč se nechat vyšetřit, kdy se nechat vyšetřit, zda je nutné před vyšetřením dodržovat určitý dietní režim a v jaké podobě laboratoř výsledky vydává. Získá podrobné a srozumitelné informace o jednotlivých laboratorních vyšetřeních a co výsledek testů znamená. V sekci „Časté otázky“ se čtenář seznámí s nejčastějšími otázkami pacientů.

  LabTestsOnline.cz je nejmladší evropskou mutací. Za necelých 9 měsíců své existence si tato databáze právem získala své místo u českých pacientů i lékařů. Navštívilo ji více než 50 tisíc návštěvníků, což podle statistik představuje téměř 6 % české populace, která internet využívá.

Kontakt: