Vydáno: 17.12.2001
Pioneer

Oznámení o pozastavení vydávání...

BOSTON, DUBLIN, MILÁN, MNICHOV,
WARŠAVA, PRAHA
PIONEER NEWS
  Oznámení o pozastavení vydávání a odkupu podílových listů fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost a.s. - otevřený podílový fond

Praha 17.prosince 2001

  V období od 22. prosince 2001 do 8. ledna 2002 bude pozastaveno vydávání a odkup podílových listů fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. - otevřený podílový fond (dále jen „Fond")
  a to v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

  Pozastavení vydávání a odkupu podílových listů ve výše uvedeném období bylo navrženo Unií investičních společností ČR a doporučeno Komisí pro cenné papíry. Důvodem je nové opatření Ministerstva financí ČR nabývající účinnosti k 1. lednu 2002, které z účetního pohledu přeřazuje investiční společnosti a jejich fondy do nové skupiny bank a některých finančních institucí. V důsledku tohoto opatření bude nutné všechny účetní uzávěrky ke konci roku 2001 provést dvakrát - a to dle stávajících i nových předpisů, jakož i mnoho dalších souvisejících operací.

  Posledním obchodním dnem v roce 2001 byl Komisí pro cenné papíry stanoven pátek 21. prosince 2001, prvním obchodním dnem v novém roce bude středa 9. ledna 2002. Pokyny k vydání a odkupu podílových listů Fondu tak budou zpracovány s cenou platnou pro 9. ledna 2002.

  Ing. Martin Dybal
  ředitel pro prodej a marketing
  __________________________________________________________________________________________

  Tiskové zastoupení Pioneer Investments v České republice
  miloslav.doubrava@pioneer.cz, brigita.vernerova@pioneer.cz
  Tel.: +420 (2) 96 354 400, 402
  Fax: +420 (2) 96 354 100
  www.pioneer.cz

Soubory ke stažení:

Document Icon 011217tisk_zast_pozast_obch._1.doc