Vydáno: 29.7.2002
DBM

Středoevropský průzkum o průzkumech

  Praha 29. července 2002 - Více než 60 procent dotázaných představitelů firem uvedlo, že v následujících dvanácti měsících jejich společnosti utratí za marketingové průzkumy stejně, nebo dokonce více než v předcházejícím období. Vyplývá to z průzkumu mínění, který mezi 341 odborníky v České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku provedla na přelomu dubna a května 2002 společnost Donath-Burson-Marsteller (DBM). Téměř všichni dotázaní se také shodli na tom, že při výběru agentury pro průzkum trhu hraje největší roli zkušenost s agenturou z minulosti, odbornost jejích zaměstnanců a především jasně formulovaná nabídka. Oproti tomu má na výběr výzkumné agentury nejmenší vliv inzerce, letáky a informace získané z internetových stránek.

  „Pro obchodní úspěch výzkumných agentur jsou nejdůležitější, stejně jako u PR agentur, osobní kvality zaměstnanců,“ řekl Michal Donath, ředitel společnosti DBM. „Překvapující je, že na výběr agentury mají minimální vliv aktivity v oblasti promotion a marketingu. Daleko větší význam přisuzují respondenti vnímání agentur jako podnikatelských subjektů. Z tohoto pohledu se otvírá široký prostor pro cílenou změnu vnímání výzkumných agentur, tedy prostor pro public relations.“

  Také v dalších oblastech nejsou ve středoevropském regionu v poptávce po marketingových průzkumech velké rozdíly. Z celkové poptávky tvoří přes sedmdesát procent poptávka po kvalitativních nebo kvantitativních průzkumech. Syndikované průzkumy by provádělo 21,7 procent dotázaných v České republice, 25,1 procent v Maďarsku, 26 procent na Slovensku, 26,6 procent v Polsku.

  Účelem průzkumu, který společnost DBM provedla pro vlastní potřebu, bylo zmapovat vnímání nabídek agentur zabývajících se průzkumy trhu mezi jejich potenciálními zákazníky. Průzkum se týkal celkem šestnácti oblastí. Úplné výsledky jsou k dispozici na adrese http://www.dbm.cz/survey_results.pdf v anglickém jazyce.

  Téměř všichni dotázaní (88,5 %) disponovali rozhodovacími pravomocemi v oblasti zadávání zakázek pro průzkumy trhu. Oslovení respondentů byl provedeno po internetu ve čtyřech národních jazycích včetně angličtiny. Účast přitom byla dobrovolná, respondenti spontánně reagovali na personalizovaný e-mail s výzvou k účasti. Na průzkumu spolupracovaly polská společnost Gravis PR Wunderman, maďarská PR agentura Gulden Communications a slovenská pobočka DBM společnost Donath-Burson-Marsteller SK.

  Kontakt:
  Jiří Šebek
  Donath-Burson-Marsteller
  GSM: +420 602 661336
  Fax: +420 2 24211620
  jiri_sebek@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon survey_results.pdf Document Icon pruzkum_cz.doc