Vydáno: 21.1.2013
Karlovarské minerální vody

Hotel Praha pod střechou

    Firma BOLID M dokončila stavební práce na budově bývalého hotelu Praha v obci Kyselka. Ten spolu s dalšími třemi objekty v obci patří společnosti Karlovarské minerální vody (KMV). Po aktuálně dokončené rekonstrukci má bývalý hotel zcela nové zastřešení včetně vikýřů a okapů a zpevněné a doplněné obvodové zdivo. Na konstrukci nového střešního krovu byly využity zdravé části původní konstrukce. Objem a tvar původní střechy zůstaly zachovány. Stejně tak i původní vizuální charakter objektu.

    „Podmínky památkářů na zajištění budovy byly splněny,“ uvedl Martin Hanzl, vedoucí právník KMV. „Zbývá nalézt novou smysluplnou náplň nově zastřešeného objektu. KMV se v této souvislosti hodlají obrátit také na o.p.s. Lázně Kyselka, která připravuje koncepci využití historických budov v bývalých lázních,“ dodal Hanzl.

    Spolupráce stavařů a investora s orgány státní památkové péče byla v průběhu stavby bezproblémová. Pravidelné kontrolní dny a prohlídky umožnily památkářům sledovat zrod nové střechy krok za krokem. Celkové náklady na obnovu střechy objektu a opravy zdiva dosáhly zhruba 3 milionů korun.

    KMV přistoupí v nejbližší době k rekonstrukci i dalších dvou objektů, na jejichž opravu vyčlenily částku 60 milionů korun. Jde o dům Stallburg a pavilon Löschner. Práce budou zahájeny až to umožní povětrnostní podmínky.

    KMV mají zájem na smysluplné rekonstrukci nejen vlastních budov, ale i dalších objektů v obci. Společnost se proto letos v říjnu stala jedním z pěti zakladatelů obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, do které vložila 20 milionů korun. Dalšími zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou Vladimír Lažanský, člen vědecké rady ministra kultury a majitel zámku Chyše, město Karlovy Vary, Obec Kyselka a společnost Revitalizační investiční společnost. Ve správní radě zasedne i Rudolf Mattoni.

Kontakt: