Vydáno: 5.4.2016
UPS

Průzkum UPS a Greenbiz o vlivu cirkulární ekonomiky na podnikání

  PODLE NOVÉHO PRŮZKUMU UPS A SKUPINY GREENBIZ SE VÝZNAM CIRKULÁRNÍ (KRUHOVÉ) EKONOMIKY PRO PODNIKÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LETECH ZDVOJNÁSOBÍ

  LOGISTICI JSOU SKEPTIČTÍ PŘI ZAVÁDĚNÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA CIRKULÁRNÍ UDRŽITELNOST

  ATLANTA, 5. dubna 2016 - (NYSE: UPS) Téměř devět z deseti (86 procent) dotázaných vedoucích pracovníků zaměřených na oblast trvalé udržitelnosti věří, že cirkulární ekonomika (koncept, ve kterém neexistuje odpad) během následujících dvou let ovlivní jejich podnikání. V porovnání s obdobím před dvěma lety (47 procent) ji považuje za významný faktor dvakrát více respondentů. Vyplývá to ze studie UPS/GreenBiz Circular Economy 2016 zveřejněné minulý týden. Podle očekávání respondentů bude model cirkulární ekonomiky nejčastěji zaváděn v odvětví informačních technologií, především v oblasti elektroniky zahrnující počítače a mobilní telefony, jež umožňuje nejsnadnější integraci vrácení a opětovného použití produktu.

  Online studie provedená skupinou GreenBiz ve spolupráci s UPS odráží názory manažerů a výkonných pracovníků v oblasti udržitelnosti, a dává tak možnost lépe porozumět podnikatelským motivům a výzvám spojeným s cirkulární ekonomikou. Ta je definována jako alternativa k tradiční lineární ekonomice (výroba-použití-likvidace). V cirkulární ekonomice jsou prostředky používány co nejdéle, ve snaze je maximálně zhodnotit, na konci životnosti jsou pak produkty a materiály znovu zpracovány a obnoveny.

  Vnímání cirkulární ekonomiky posiluje

  Téměř tři z pěti respondentů uvádějí, že jejich firma zavádí principy cirkulární ekonomiky alespoň u jedné ze svých produktových řad či nabídce služeb.

  „Nepřekvapuje nás, že význam cirkulární ekonomiky pro podnikání roste,“ uvedl Ed Rogers, senior ředitel UPS pro globální udržitelnost. „Naši zákazníci vnímají environmentální a sociální dopady produktů a provozních činností v rámci celého hodnotového řetězce, od surovin a designu přes výrobu a logistiku. Oceňují možnost přiklonit se k modelu, který zajistí používání prostředků po co nejdelší dobu.“

  Navzdory tomu, že jsou principy cirkulární ekonomiky integrovány do zboží a služeb, za lídry v této oblasti je považováno jen málo firem. Společnosti Interface (21 procent) a Patagonia (16 procent) byly jediné dvě, které respondenti uvedli bez nápovědy ve spojitosti s cirkulární ekonomikou.

  Logistici se staví skepticky ke strategiím zaměřeným na cirkulární udržitelnost

  Logistika hraje klíčovou roli při zavádění úspěšných strategií zaměřených na cirkulární udržitelnost. Respondenti téměř jednomyslně (97 procent) tvrdí, že logistika je buď naprosto důležitá (87 procent) nebo v určitém ohledu důležitá (10 procent) při přechodu na cirkulární ekonomiku.

  Podle mínění respondentů mohou logistické firmy svým zákazníkům nabídnout jedinečnou hodnotu tím, že je motivují k větší účasti na cirkulární ekonomice prostřednictvím stálého a vyhovujícího modelu zpětného odběru. Nabízené služby jako předplacené štítky, inteligentní obaly a výhodné mechanismy zpětného odběru vytvářejí pobídku pro tržní poptávku. Náklady spotřebitelů a zákazníků mohou být sníženy také díky vzdálenému připojení či optimalizaci zatížení a trasy.

  „Naše odborné znalosti zaměřené na logistiku nám umožňují a usnadňují provádění cirkulární ekonomiky,“ uvedl Rogers. „Jak ukazuje realizovaný výzkum, orientace na služby spojené s „první mílí“ (vyzvednutím zásilky) firmám výrazně pomáhají při zavádění nákladově efektivní cirkulární ekonomiky. UPS v partnerství se zákazníky zavádí kompaktní systémy zpětného odběru zahrnující zabalení na klíč, využití předplacených štítků pro vrácení zboží a vyzvednutí zásilky. Všechny tyto služby podporují logistiku vrácení zboží nezbytnou pro úspěšné zvládnutí cirkulární ekonomiky.“

  Potřeba ziskovosti je jak největší výzvou, tak největší překážkou

  Ačkoli základní principy cirkulární ekonomiky stejně jako možnost udržovat zdroje a materiály v oběhu donekonečna jsou velmi slibné, samy o sobě nezajistí růst ani ziskovost cirkulární ekonomiky. Studie tvrdí, že aby podniky tuto koncepci přijaly, budou muset být schopné s její pomocí vyřešit stávající problémy a zajistit si vyšší ziskovost. Pro vytvoření poptávky však budou muset být takové služby cenově výhodnější, či pohodlnější.

  Nedostatečná ziskovost byla také označena za největší překážku zavádění efektivní celosvětové cirkulární ekonomiky. Za ostatní klíčové překážky respondenti označili také:
  • logistické náklady na odvoz použitého zboží (36 %)
  • nedostatek vzdělání/pochopení na řídící úrovni (36 %)
  • nedostatek vzdělání/pochopení u zákazníků (36 %)
  • upřednostňování jiných obchodních cílů (30 %)

  Pro významné rozšíření principů cirkulární ekonomiky bude kritické především vytvoření tržní poptávky. Třicet šest procent respondentů považuje za nejvýznamnější faktor poptávku zákazníků po produktech, které umožňují zpětný odběr, recyklování či modernizaci. Také druhý nejvýznamnější faktor se týká poptávky; 18 % respondentů uvedlo potřebu existence trhu použitého zboží, spotřebních materiálů a zdrojů.

  „Firmy mají mnoho důvodů uvažovat o přechodu z tradičního obchodního modelu výroba-použití-likvidace na model cirkulární,“ uvádí John Davies, viceprezident a analytik skupiny GreenBiz. „Kromě nárůstu poptávky mezi zákazníky, kteří se zaměřují na produkty udržitelné ekonomiky, jsou podniky motivovány i dalšími faktory, například špatnou dostupností některých zdrojů nebo změnou klimatu. Náš výzkum ukazuje, že na cestě k regenerující se cirkulární ekonomice bude třeba přehodnotit řadu procesů, ať již na úrovni vstupů, návrhu, výroby nebo přepravy výrobků.“

  Hlavními stimuly jsou úspora nákladů a pohodlí

  Podle studie jsou jak podniky tak koncoví zákazníci motivováni stejnými faktory: úsporou nákladů a pohodlím. Respondenti jsou přesvědčení, že k nejlepším stimulům pro vrácení a znovupoužití spotřebního zboží nebo jeho komponent a materiálu po skončení původní funkce produktu patří:
  • sleva ve formě zpětné platby (56 %)
  • snadná dostupnost vracení produktu v kamenném obchodě (47 %)
  • možnost vrátit produkt pomocí předplacené dopravy (42 %)
  • sleva na budoucí nákup (40 %)

  Za nejlepší stimuly pro vracení a následné znovupoužití průmyslových (B2B) produktů, jejich komponent a materiálů po skončení jejich původní funkce respondenti označili:
  • odvoz produktu výrobcem nebo distributorem (59 %)
  • služba zabalení a odvozu „na klíč“ (51 %)
  • repase produktu výrobcem a návrat zpět k použití (48 %)
  • sleva na budoucí nákup (38 %)
  • sleva ve formě zpětné platby (34 %)

  Studie „UPS & GreenBiz Cirkulární ekonomika 2016” představuje zjištění online průzkumu, provedeného skupinou GreenBiz v prosinci 2015 na skupině 423 respondentů z panelu GreenBiz Intelligence (statistická odchylka ± 5% při 95 % jistotě). Pro stažení zprávy a kompletních výsledků studie klikněte na ups.com/sustainability.

  UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

  Skupina GreenBiz

  Cílem skupiny GreenBiz je definovat a podporovat udržitelný obchodní model. Činí tak prostřednictvím řady produktů a služeb, včetně oceňované webové stránky GreenBiz.com a e-mailových zpravodajů GreenBuzz a VERGE Weekly. Řídícím pracovníkům v oboru energetiky a udržitelného rozvoje nabízí webcasty na aktuální témata, výzkumné zprávy včetně ročenky „State of Green Business“, fórum GreenBiz Executive Network pro výměnu zkušeností mezi členy, jakož i každoroční konference VERGE a GreenBiz forum.


Kontakt: