Vydáno: 25.7.2011
EKOLAMP

Jsou malé sběrné nádoby na nefunkční zářivky bezpečné?

    Praha 25. července 2011 – Na žádost kolektivního systému EKOLAMP, který pro české domácnosti provozuje sběrnou síť k recyklaci nefunkčních zářivek, provedla Laboratoř autorizovaného měření emisí a imisí VŠCHT zátěžové testy bezpečnosti malých sběrných nádob určených pro jejich sběr. V Česku je jich nyní rozmístěno více než 1200. Měření simulovalo únik rtuti z rozbitých nefunkčních zářivek při extremním zacházení se sběrnou nádobou a jejím obsahem. Moderní kontejnery jsou od září 2009 umisťovány do interiérů úřadů, obchodů či firem a zátěžové testy potvrdily jejich bezpečnost v běžných provozních podmínkách.

    „Se vzrůstajícím počtem kontejnerů ve veřejných prostorách a vzrůstajícím zájmem veřejnosti o recyklaci nefunkčních světelných zdrojů zcela přirozeně vyvstala otázka dlouhodobé bezpečnosti sběrných míst,“ říká Radoslav Chmela, představitel EKOLAMPU. „Právě proto jsme se obrátili na specializované pracoviště VŠCHT,“ dodal.

    V průběhu měření nebyla v žádném z modelových případů překročena hodnota přípustného expozičního limitu, ani nejvyšší přípustné hmotnostní koncentrace rtuti v ovzduší. „Naměřené hodnoty byly v případě modelové destrukce zářivek mnohonásobně nižší, než stanovují hygienické limity,“ uvedl Chmela. Cílem série simulací, které probíhaly jak v laboratoři VŠCHT, tak na reálném sběrném místě v Dopravním podniku hl. m. Prahy, bylo stanovit množství uniklé rtuti do okolí a uvnitř sběrné nádoby. Závěrem jsme mohli konstatovat, že ke vzniku podmínek pro možné ohrožení lidského organismu nebo pro zvýšenou zátěž životního prostředí při simulacích vůbec nedošlo. Potvrdilo se, že systém malých sběrných nádob je zcela bezpečný a že by se lidé právě s ohledem na životní prostředí mohli ještě aktivněji zapojit do recyklace zářivek. Moderní zářivky obsahují asi 5 mg rtuti, což je mnohonásobně méně, než například klasický rtuťový teploměr a výpary i z několika rozbitých kusů nikoho na zdraví neohrozí.

    EKOLAMP dlouhodobě usiluje o rozšíření sběru nefunkčních zářivek od běžných spotřebitelů i tím, že se sběrná místa stále více přibližují domácnostem. Na webové stránce www.ekolamp.cz si může každý najít nejbližší sběrné místo. „Malá sběrná nádoba pro zpětný odběr trubicových a kompaktních zářivek z domácností je konstruována tak, aby se i v případě rozbití zářivek minimalizoval únik rtuti do okolí.“ řekl Radoslav Chmela. „A pokud se zářivka rozbije mimo malou sběrnou nádoby, stačí prostor vyvětrat, odpad opatrně zamést do vhodné nádoby a tu předat odpadové firmě ke zpracování,“ uzavřel Chmela.

Kontakt: