Vydáno: 26.4.2013
UPS

Finanční výsledky UPS za 1Q 2013

  Silný leden vylepšil růst zisku z přepravy v rámci USA; celoroční cíle potvrzeny

  ATLANTA, USA 26. dubna 2013 – UPS (NYSE: UPS) oznámila za první čtvrtletí 2013 upravený zředěný zisk na akcii ve výši 1,04 USD. Výsledek za první čtvrtletí těžil z nečekaně silné mimosezonní poptávky po službách pro internetové obchody, kterou společnost zaznamenala v lednu. Denní objem přepravy v segmentu zásilek v rámci USA vzrostl o 4,4 % a provozní zisk se zvýšil o 9 %. Společnost UPS navíc potvrdila výhled pro upravený zředěný zisk pro rok 2013; navýšení o 6 na 12 % oproti upraveným výsledkům roku 2012.

  Podle vykázaných údajů činil zředěný zisk na akcii 1,08 USD oproti 1 USD ve stejném období loňského roku. Během prvního čtvrtletí UPS vykázala zisk po zdanění ve výši 36 milionů USD, jenž byl ovlivněn plánem na akvizici společnosti TNT. Tato částka zahrnuje zisk 213 milionu USD po zdanění z likvidace zahraniční dceřiné společnosti, který z velké části vyvážil s touto transakcí spojený poplatek a další náklady dosahující 177 milionu USD po zdanění.

  „UPS prokázala svou schopnost dlouhodobě dosahovat dobrých výsledků,“ uvedl Scott Davis, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UPS. Produktové portfolio UPS souzní s požadavky klientů a je konkurenční výhodou, která je nám dobrou oporou pro dlouhodobý růst.“

  Upravené
  Konsolidované výsledky 1Q 2013 1Q 2013 1Q 2012

  Tržby 13,43 mld. USD 13,14 mld. USD
  Provozní zisk 1,58 mld. USD 1,62 mld. USD 1,57 mld. USD
  Provozní marže 11,8 % 12,1 % 11,9 %
  Průměrný denní objem 16,2 mil. 15,6 mil.
  Upravený zisk na akcii 1,08 USD 1,04 USD 1,00 USD


  Za tři měsíce, do 31. března 2013, UPS doručila v průměru 16,2 milionu zásilek denně, což představuje nárůst o 4,1 % oproti předchozímu roku.

  Hotovostní pozice

  Za tři měsíce do 31. března 2013 společnost UPS vygenerovala 1,4 miliardy USD volného cash flow při investičních nákladech 453 milionů USD. Společnost uzavřela čtvrtletí se 7,3 miliardami USD v hotovosti nebo obchodovatelných cenných papírech.

  Společnost UPS vyplatila dividendy ve výši 572 milionů USD, což představuje nárůst o téměř 9% na akcii a odkoupila 12,2 milionu akcií za jednu miliardu USD. V únoru, díky pozitivnímu výhledu hotovostní situace UPS, představenstvo znovu potvrdilo program zpětného odkupu akcií za 10 miliard USD.

  Zásilková přeprava USA 1Q 2013 1Q 2012

  Tržby 8,27 mld. USD 8,00 mld. USD
  Provozní zisk 1.085 mil. USD 995 mil. USD
  Provozní marže 13,1 % 12,4 %
  Průměrný objem denní přepravy 13,83 mil. 13,24 mil.

  V prvním čtvrtletí se příjmy z přepravy v USA zvýšily na 267 milionů USD a provozní zisk stoupl v porovnání s předešlým rokem o 90 milionů USD. Provozní marže vzrostla o 70 bazických bodů, což odráží efektivitu obchodního modelu UPS.

  Denní objem zásilek ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl o 4,4 %. Hlavní podíl na tom měla divize pozemní přepravy (UPS Ground), která každý den doručila o 531 tisíc zásilek více, což je nárůst téměř o 5 %. Služby Next Day Air® a Deferred products také vykázaly růst o 1,8 a 3,7 %. Celkové příjmy na zásilku z přepravy v rámci USA stouply o 0,4 %, přičemž zvýšení základní sazby bylo vyváženo nižšími palivovými příplatky a změnami ve struktuře zákazníků i služeb.

  Lednová poptávka byla velmi silná, podpořil ji růst v oblasti B2C včetně zavedení portfolia služeb UPS Returns®. Automatizované a na míru klientům připravené služby na vracení zásilek pomohly zákazníkům získat lepší kontrolu a přehled o zásobách a současně přispěly ke zvýšené spokojenosti zákazníků.

  Upravený
  Mezinárodní přeprava 1Q 2013 1Q 2013 1Q 2012

  Tržby 2,98 2,97 mld. USD
  Provozní zisk 352 mil. USD 391 mil. USD 408 mil. USD
  Provozní marže 11,8 % 13,1 % 13.8 %
  Průměrný objem denní přepravy 2,40 mil. 2.35 mil.

  Denní objem exportu vzrostl o 3,8 % poháněn 8% nárůstem v Asii. Denní objem exportu v Evropě vzrostl přibližně o 3 %, zatímco růst amerického exportu byl mírný.

  Mezinárodní tržby dosáhly 2,98 miliard USD. Výnos z exportu, nižší o 2,5 %, bez zohlednění kurzových rozdílů, byl i nadále ovlivňován zásilkami s nižší hmotností a větší závislostí na neprémiových produktech. Další zatížení, palivo a měna, představovalo 30 miliónů USD. Výsledný upravený provozní zisk byl 391 miliónů USD, což představuje pokles o 17 milionů USD.

  Vykázaný provozní zisk segmentu dosáhl 352 miliónů dolarů, tedy o 56 miliónů méně ve srovnání s předchozím obdobím, což odráží výdaje spojené se záměrem získat TNT.

  UPS se nadále zaměřuje na rozšíření své celosvětové působnosti a jedinečných schopností. Během uplynulého čtvrtletí zprovoznila přístupová místa (UPS Access Point®) ve Spojeném království, aby zlepšila služby pro maloobchodní trh internetových obchodů v Evropě. Do léta budou mít tamní spotřebitelé na výběr dalších 1500 možností pro doručení zásilky UPS do domu a vyzvednutí vracených zásilek.

  UPS také významně rozšířila službu UPS Worldwide Expedited® ztrojnásobením oblastí, ve kterých je poskytována, na více než 220 zemí a teritorií.

  Dodavatelské řetězce a UPS Freight 1Q 2013 1Q 2012

  Tržby 2,19 mld. USD 2,17 mld. USD
  Provozní zisk 143 mil. USD 166 mil. US
  Provozní marže 6,5 % 7,7 %

  Tržby v segmentu se zvýšily o 0,9 % na 2,19 miliard dolarů. Provozní zisk činil 143 miliónů dolarů v důsledku pokračujícího tlaku na zasilatelský průmysl, který byl ovlivněn nadměrnou kapacitou transpacifických obchodních tras. Poklesla tonáž i výnosy.

  Divize UPS Freight zvýšila denní počet zásilek o 3,6 % při růstu tonáže o 5,1 % a tržeb na sto kilogramů váhy o 1,7 %. Špičkové nástroje pro sledování zásilek a jedinečná nabídka služeb UPS, jako Oznámení o vyzvednutí pro LTL, byly zákazníky dobře přijímány.

  Distribuční jednotka zvýšila tržby o 10 % a pokračovala v investicích do technologií a infrastruktury včetně nových zdravotnických zařízení v Severní Americe a Evropě.

  UPS minulý týden také oznámila akvizici logistické společnosti Cemelog zaměřené na zdravotnictví, která působí ve střední a východní Evropě. Transakce by měla být dokončena v červnu. Přidá přibližně 24 000 m2 distribučního prostoru vyhrazeného zdravotnictví a zákazníkům UPS nabídne rozšířený přístup k novým skupinám pacientů.

  Výhled

  „Leden, který profitoval z povánoční sezóny, byl silný. Tempo růstu pro zbytek čtvrtletí bylo v souladu s naším očekáváním,“ řekl Kurt Kuehn, finanční ředitel UPS. „I když globální nejistota přetrvává, znovu potvrzujeme náš odhad letošního celoročního naředěného zisku na akcii v rozmezí 4,80 až 5,06 dolarů.“

  UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. Své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je www.ups.com, korporátní blog naleznete na www.blog.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: