Vydáno: 14.8.2001
CME

Železný není generálním ředitelem

  Praha 14. srpna 2001 – Tvrzení Vladimíra Železného o tom, že je dosud ještě stále generálním ředitelem ČNTS s ohledem na neplatné okamžité zrušení jeho pracovního poměru ze strany ČNTS, je nepravdivé. Vyplývá to z rozsudku Městského soudu v Praze z 27. června 2001, v jehož odůvodnění se jednoznačně uvádí, že pracovní poměr Železného k ČNTS vůbec nevznikl a nemohl být tudíž ani okamžitě zrušen. Rozhodnutí ve svém důsledku znamená, že se Železný, který si pracovní smlouvu podepsal sám jako zaměstnanec i zaměstnavatel, nemůže domáhat náhrady ušlého výdělku v řádu desítek milionů korun, jak veřejně tvrdil. Proti rozsudku Městského soudu není odvolání přípustné.

  „Ke vzniku pracovního poměru u žalobce nemohlo dojít ani smlouvou uzavřenou dne 8. července 1993, kterou za obě smluvní strany podepsal Vladimír Železný, neboť takový postup je v rozporu s ustanovením paragrafu 14 odst. 2 zákoníku práce, podle něhož zastupovat jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupené (ČTNS),“ praví se výslovně v rozsudku Městského soudu. Podle soudu se totiž jednalo o takový právní úkon, kdy ten kdo zastupoval (Železný), sledoval svůj zájem, který byl v rozporu se zájmem ČNTS.

  K okamžitému propuštění Železného došlo 19. 4. 1999, protože se jako bývalý jednatel od roku 1998 snažil nahradit ČTNS společností AQS při zajišťování programu pro TV NOVA a koncem roku 1998 začal být otevřeně nepřátelský vůči CME a ČNTS. Železného konkurenční chování bylo prokázáno před Mezinárodním arbitrážním tribunálem v Amsterodamu. Ten na základě tohoto nepochybného zjištění nařídil Železnému uhradit CME částku 23,35 milionu dolarů, která s příslušenstvím činila v den rozhodnutí 27,1 milionu dolarů. Vzhledem k tomu, že Železný svému závazku dosud nedostál je povinen CME uhradit rovněž úroky z prodlení, které k dnešnímu dni přesahují částku 580 tisíc dolarů.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon pracpom_cz.doc