Vydáno: 20.9.2002
CME

Peníze odeslané za Železného došly CME

  Londýn/Amsterdam/Praha 20. září 2002 – Společnost CME dnes potvrdila, že na svůj účet obdržela 20,24 miliónů USD, které jí jménem Vladimíra Železného odeslala společnost MEF Holding. Tato částka je druhou splátkou úhrady, k jejímuž zaplacení byl Vladimír Železný odsouzen Amsterdamským arbitrážním tribunálem 9. února 2001. Celková částka, která byla za Železného uhrazena, činí 28,94 miliónu dolarů. Bez ohledu na tuto platbu však mají společnost CET 21 i Česká republika vůči společnosti CME další významné finanční závazky.

  „Osmnáct měsíců trvající snaha CME vynutit na Železném výkon amsterodamského arbitrážního rozhodnutí dospěla k úspěšnému konci,“ řekl Fred T. Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „V souvislosti s Železného obstrukcemi s placením však samozřejmě budeme požadovat náhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním arbitrážního nálezu jak v České republice, tak v zahraničí,“ dodal Klinkhammer.

  Společnost ČNTS, vlastněná CME, bude i nadále pokračovat v soudním sporu s CET 21 kvůli neoprávněnému odstoupení od exkluzivní servisní smlouvy s ČNTS. CME dále na společnosti CET 21 vymáhá pohledávku ve výši téměř 6 miliónů dolarů v souvislosti s nákupem některých televizních programů.

  Společnost CME bude rovněž pokračovat v arbitrážním sporu s Českou republikou s cílem dosáhnout úhrady spravedlivé tržní hodnoty své ztracené investice v ČNTS. Arbitrážní požadavek CME činí 526,9 miliónu dolarů a úrok. Příslušné arbitrážní slyšení bude pokračovat v Londýně ve dnech 11. až 14. listopadu 2002, kdy budou přednesena závěrečná stanoviska obou stran. Důkazní řízení bylo 13. září 2002 ukončeno.

  V souvislosti s vyjádřením moderátora, reportérky, právníka Vladimíra Železného a samotného Železného v televizním zpravodajství TV NOVA z 18. září 2002, které se týkalo splacení dluhu za Vladimíra Železného, požádala CME o zveřejnění odpovědi podle zákona o televizním a rozhlasovém vysílání s cílem uvést tato vyjádření na pravou míru. „Jen ten, kdo pohrdá zdravým selským rozumem, může tvrdit, že splacení dluhu ve výši 29 miliónů dolarů je do jisté míry jeho vítězstvím. Doufám, že Železný nezapomněl z velkorysého daru, který od PPF obdržel, odvést daně,“ zažertoval Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Money_in_CME_cz.doc