Vydáno: 26.11.2008
Roche s.r.o.

Karcinom plic – nejčastější onkologický zabiják mužů

  Praha 26. listopadu - Karcinom plic je v České republice nejčastějším nádorem u mužů, u nichž tvoří kolem 22 % všech nově vzniklých zhoubných nádorů. Příznivou zprávou je, že trend výskytu nádorů plic u mužů v současné době vykazuje statisticky významný pokles. Rovněž úmrtnost na rakovinu plic u mužů mírně klesá, protože se snižuje konzumace cigaret u mužů. Na druhou stranu se však v posledních letech zvyšuje počet nádorů plic diagnostikovaných u žen, a to nejen u kuřaček. Bohužel ani tato mírně příznivá zpráva nic nemění na skutečnosti, že karcinom plic je i přes veškeré úspěchy v léčbě stále nádorem s nejvyšší úmrtností. Rakovina plic si celosvětově každých 30 sekund vyžádá jeden lidský život. Uvádí se, že na karcinom plic zemře více pacientů než na karcinom prsu, střeva a prostaty dohromady. Přesto je povědomí veřejnosti o tomto onemocnění malé. Tento typ karcinomu má neprávem stigma nádoru, za který si lidé mohou sami tím, že kouří. Kouření sice zvyšuje pravděpodobnost tohoto onemocnění, nicméně téměř 30 % nádorů plic vznikne u pacientů, kteří nikdy nekouřili, nebo s kouřením přestali před mnoha lety. Zastánci boje proti kouření potom paradoxně přebíjejí hlasy nemocných pacientů. Pacienti s rakovinou plic totiž většinou nepřežívají tak dlouho, aby se mohli efektivně organizovat v pacientských organizacích, které jsou iniciátory osvětových kampaních. Kvůli nízkému povědomí o onkologickém onemocnění plic je nádor často diagnostikován až v pozdním stádiu, kdy se efektivnost léčby výrazně snižuje.

  Rizikové faktory pro vznik karcinomu plic
  • kouření: po vykouření 200 000 cigaret se padesátkrát zvyšuje riziko vzniku karcinomu plic
  • faktory zevního prostředí: ionizující záření, některé chemické látky – např. nikl, arzen, chrom, berylium, oxidy železa, azbest, polycyklické uhlovodíky obsažené v dehtu apod.
  • nepříznivé faktory podporující vznik nádorů všeobecně: nadměrná konzumace alkoholu, nesprávná životospráva, trvalý stres

  „Nejčastějšími příznaky rakoviny plic mohou být kašel, bolesti na hrudníku, opakované záněty plic a dušnost. Dále nechutenství, chrapot, hubnutí, horečky, vykašlávání krve a celková slabost,“ řekla MUDr. Ivona Grygárková z Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF Univerzity Palackého a FN Olomouc. Také poslechový nález při běžném vyšetření může naznačit podezření na plicní nádor. Z přístrojových vyšetření se nejčastěji provádí rentgen hrudníku, vyšetření hrudníku počítačovou tomografií a bronchoskopie spočívající v zavedení tenké trubice s optickým vláknem do průdušnice. Současné výsledky léčby rakoviny plic jsou neuspokojivé a reálnou šanci na dlouhodobější přežívání mají prakticky jen nemocní, u nichž se podaří nádor diagnostikovat v časném stadiu. Nejlepší léčebné výsledky přináší chirurgické odstranění nádoru. „Bohužel, onemocnění je většinou odhaleno v pokročilém stadiu, kdy už není možné kompletní odstranění celého nádoru chirurgickou resekcí a většina nemocných je odkázána na konzervativní způsob léčby ozařováním, chemoterapií a nově i cílenou biologickou léčbu, která v současné době nabízí pacientům schůdnou alternativu chemoterapie,“ vysvětlil prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc. Nežádoucí účinky klasické chemoterapie totiž u některých pacientů často léčbu znemožňují, zatímco nežádoucí účinky cílené biologické léčby jsou natolik zvladatelné, že je možné léčit i ty pacienty, kteří již nemohou podstoupit další chemoterapii. „Efektivita léčby jednoho pacienta má ve svém důsledku pozitivní dopad i na rodinu a přátele, kteří tvoří kolem pacienta určitý uzavřený systém,“ dodala Mgr. Zuzana Spurná, primářka Oddělení klinické psychologie z Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně.

  Konzervativním postupem se obvykle nepodaří dosáhnout úplného vyléčení, ale při správné indikaci lze dosáhnout prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Časný záchyt onemocnění je tedy základním předpokladem dlouhodobého léčebného efektu. Jakékoliv podezření by mělo urychleně nastartovat diagnostický proces a při zjištění nádoru zahájit terapii. Kontakty na specializovaná centra věnující se diagnostice a léčbě karcinomu plic lze najít na internetových stránkách České onkologické společnosti v sekci pro – pacienty – www.linkos.cz/pacienti.

Kontakt: