Vydáno: 20.4.2010
Pražský literární dům

V Pražském literárním domě ožijí události poválečného Československa – diskuse s pamětníkem Hugem Fritschem

  29. dubna pořádá Pražský literární dům setkání s autorem Hugem Fritschem.
  Původem brněnský spisovatel bude předčítat ze své knihy„Hugo, Das Delegationskind“ (v českém překladu „Bylo mi 13“).

  Když bylo Hugo Fritschovi 12 let, rozhodli se jeho rodiče ve strachu před blížící se ruskou frontou prchnout z rodného Brna. Do Německa však Hugo v roce 1948 dorazil sám jako sirotek. V autobiografické knize „Hugo, das Delegationskind“ podává autor působivé svědectví pohnuté doby.

  Hugo Fritsch (nar. 9. 5. 1933)
  Vyrostl v Brně, kde navštěvoval obecnou školu. Po roce 1945 ztratil postupně nejbližší rodinu a jako Němec prošel řadou českých sběrných táborů. V letech 1946 až 1948 žil v Praze, než se mu podařilo dostat prostřednictvím Červeného kříže k příbuzným do Německa. Od roku 1990 se Hugo Fritsch výrazně zasazuje o porozumění mezi Čechy a Němci a jako pamětník vystupuje pravidelně na rakouských, německých i českých školách. Kniha „Hugo, Das Delegationskind“ vyšla německy ve čtyřech vydáních, v českém překladu v roce 2004 („Bylo mi 13“, Nakl. Grafia, Plzeň 2004).

  Čtvrtek, 29.04.2010, 18:00 hodin
  Autorské čtení Huga Fritsche
  Místo konání: Pražský literární dům, Ječná 11, 120 00 Praha 2
  Autorské čtení spojené s diskusí proběhne v češtině a němčině.

  Další podrobnosti najdete na: www.prager-literaturhaus.com

  Kontaktní osoba:
  Lucie Černohousová, tel.: +420 774 233 531, e-mail: info@prager-literaturhaus.com

Kontakt: