Vydáno: 31.1.2001
Private Resoures For Investment

Vedl tunel přes Českou exportní banku?

  Praha 31. ledna 2001 – Podezření, že Česká exportní banka se měla podílet na vytunelování investice nizozemské společnosti CUP B.V. do vimperské firmy Intermilp spol. s r.o. dnes oznámila americká poradenská společnost Private Resources for Industry, Inc. (PRI). Podle jejích údajů vznikla společnosti CUP B.V. v souvislosti s touto investicí škoda ve výši téměř 47 milionů korun. V této souvislosti podala PRI v září 2000 oznámení o podezření ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu a trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění neznámým pachatelem. Podle Victora Politise, prezidenta a výkonného ředitele PRI, se jedná o další významné poškození pověsti České republiky v očích zahraničních investorů.

  „Česká exportní banka jednoduše nedodržela smluvní závazky,“ řekl Politis. „Bez smluvních garancí České exportní banky bychom nikdy do společnosti Intermilp neinvestovali.“ Podle jeho názoru nezajistila ČEB ani pravidelné a dostatečné financování společnosti Intermilp souběžně s investicemi společnosti CUP B.V. a ani nevykonávala každodenní dohled nad peněžními toky společnosti, jak se smluvně zavázala. Zcela mimo kontrolu zůstaly pohyby materiálu a vyrobeného zboží. Přitom právě v této oblasti hospodaření společnosti Intermilp docházelo k přesunům majetku, které společnost významně poškodily. Za zcela diskreditující označil Politis fakt, že se tak zřejmě dělo za přímé účasti některých pracovníků ČEB.

  Hrnčířová totiž, bez ohledu na zjevný konflikt zájmů, spolu s ČEB přizvali bez vědomí zahraničního investora CUP B.V. do společnosti Intermilp další investory. PRI se domnívá, že tito investoři založili akciovou společnost Intermilp Group za účelem vytunelování Intermilp spol. s r.o.

  PRI současně oznámila, že se domáhá náhrady škody žalobou podanou začátkem ledna 2001 k Městskému soudu v Praze proti České exportní bance (ČEB), jejímž dvoutřetinovým akcionářem je český stát, na člence představenstva ČEB Miroslavě Hrnčířové a konečně proti společnosti First Transnational Impuls, spol. s r.o., ve které Hrnčířová figuruje jako společník.

  Na základě doporučení Hrnčířové a garancí ČEB se společnost CUP B.V. rozhodla v březnu 1999 k majetkové účasti ve společnosti Intermilp a poskytla jí úvěr, ze kterého bylo dosud vyplaceno 10 379 700 Kč, a odkoupila pohledávky za Intermilpem z úvěrových smluv od ČSOB za téměř 12 milionů korun a od dalších věřitelů za více než 2,5 milionu Kč. K zajištění úvěru byla uzavřena zástavní smlouva, kterou společnost Intermilp zřídila ve prospěch CUP B.V. Zástavní právo se týkalo strojů a zařízení, jejichž hodnota podle posudku znalce z června 1998 činila 38,4 milionu korun. Na žádost právního zástupce CUP B.V. vypracoval tentýž znalec v srpnu 2000 nový znalecký posudek, v němž ocenil stejné věci pouze na 7,3 milionu korun. Rozdíl vysvětlil tím, že pro zpracování původního posudku mu byly společností Intermilp předány jiné podklady.

  Podle Politise lze úmysl Miroslavy Hrnčířové a České exportní banky poškodit zahraničního investora prokázat nade vši pochybnost. „Doufám, že ČEB, již kvůli svému majoritnímu vlastníkovi, kterým je stát, bude nyní jednat čestněji než původně umožnila Hrnčířové. I přes negativní zkušenosti jiných zahraničních investorů máme ještě důvěru k českému právnímu systému. Přesvědčit zahraniční investory o tom, že investiční pobídky nejsou vlastně prostředkem k odrazení od jejich investičních záměrů, by mělo být v nejniternějším zájmu této země,“ uzavřel Politis.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon intermilp1_cz.doc