Vydáno: 31.3.2003
Housing & Construction (CZ)

H&C neskrývá zklamání

  Praha 31. března 2003 – Společnost Housing & Construction (CZ) vyjádřila hluboké rozčarování nad rozhodnutím vlády ČR ohledně zrušení Realizační dohody na výstavbu, financování a provoz dálnice D47. Společnost nyní posoudí veškeré právní aspekty a možnosti, jak získat úhradu veškerých nákladů a škod, včetně prověření ochranných mechanismů podle příslušných dvoustranných dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic.

  „Odstoupení od již podepsané smlouvy je něčím, co by seriózní partner neměl nikdy udělat,“ uvedl Amir Ronen, ředitel projektu D47. „Jaký signál vláda svým rozhodnutím zahraničním investorům a lidem na Moravě vysílá? Nikdy bych nevěřil, že kabinet půjde tak daleko, že bude tvrdit, že H&C neskýtá dostatečnou záruku dokončení projektu,“ uvedl Ronen.

  Podle předsedy dozorčí rady Jiřího Šedivého společnost H&C několikrát potvrdila, že je připravena realizovat celý projekt v průběhu pěti let za předpokladu, že ministerstvo dopravy včas předá pozemky. „Jak je nyní možné, že vláda může severomoravskému regionu garantovat svou schopnost získat finanční prostředky a dokončit dálnici do konce roku 2008,“ otázal se Jiří Šedivý.

  Amir Ronen vysvětlil, že cena, kterou H&C za výstavbu, financování a provoz dálnice D47 nabídlo, odpovídala všem mezinárodním i českým standardům. Ronen považuje za nešťastné, že česká vláda vyslala zahraničním investorům znovu špatný signál. „Dnešní vládní rozhodnutí nepřinese očekávané výsledky, ani teď, ani dlouhodobě,“ uvedl Ronen. Místo toho, aby Housing & Construction prokazoval v ČR své know-how, bude muset zajistit náhradu škod, které společnost negativním a nefér rozhodnutím české vlády utrpěla. H&C připravila projekt, který mohl být okamžitě realizován, odpovídal cenou a byl konkurenceschopný. „Doufám, že vládou nabízená alternativa odpovídá stejným kritériím,“ uzavřel Ronen.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Kontakt: