Vydáno: 23.2.2012
Czech CFA Society

Evropská měnová unie hlavní téma v Praze

  Praha 23. února 2012 – Názory na evropskou měnovou unii a nutné reformy, kterými musí projít také v souvislosti s krizí v eurozóně, prezentoval v Praze výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu Willy Kiekens. Měnová unie podle něj nebude optimálně fungovat, nebude-li finanční a měnový sektor členských států lépe integrován a státy nebudou sdílet rizika z ní vyplývající. Podle něj však byla v uplynulém období přijata důležitá opatření vedoucí ke zlepšení jejího řízení. Kiekens vystoupil spolu s guvernérem České národní banky Miroslavem Singerem jako hlavní řečník na slavnostním galavečeru Forecasting Dinner 2012. Toto setkání světových ekonomických expertů s elitou českého ekonomického prostředí se konalo pod záštitou guvernéra Miroslava Singera. Organizátor akce, Czech CFA Society, oslavil při této příležitosti své již desáté výročí.

  „Existuje riziko, že krize v eurozóně trvale zvrátí integraci bankovního a finančního sektoru. Právě ta je ale nutná pro to, aby se plně ukázal přínos členství v měnové unii,“ řekl výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu Willy Kiekens. Dodal, že je nutné, aby měnová integrace v eurozóně byla doplněna určitou mírou finančních transferů tak, aby se její země lépe vypořádávaly s ekonomickými šoky. Pan Kiekens zároveň vyjádřil názor, že příčinou krize bylo, že evropská měnová unie vytvořila nerovnovážné tržní stimuly, které nebyly ani správně monitorovány, ani zavčas narovnány. „Strukturální reformy nutné k nápravě významné nerovnováhy v unii a ztráty konkurenceschopnosti potrvají řadu let“ řekl na závěr.

  Guvernér České národní banky Miroslav Singer navázal svou prezentací o  makroekonomickém a měnovém vývoji v České republice. „Nemáme před sebou dramatickou recesi, spíše mělkou,“ uvedl na úvod guvernér. „Tento rok bychom měli vidět v české ekonomice stagnaci reálného HDP. V příštím roce by se již česká ekonomika měla vrátit opět k postupnému růstu“, dodal během svého vystoupení guvernér.

  „Hlavními faktory, které v současné době ovlivňují ekonomický vývoj v České republice jsou vývoj v zahraničí a domácí fiskální politika,“ uvedl guvernér. „Rizikem pro českou ekonomiku bude případné vyhrocení dluhové krize v eurozóně a riziko, že se rozroste i na další státy, dále náhlý pokles zahraniční poptávky - především pak v automobilovém průmyslu - a postupný přesun regulatorních pravomocí na evropskou úroveň. Domácími riziky jsou významnější oslabení koruny a zvýšení rozpočtového deficitu. Je zřejmé, že zahraniční rizika pro vývoj české ekonomiky jasně převládají.“

  Galavečer Forecasting Dinner 2012 se koná letos podesáté. Zúčastnily se ho více než dvě stovky představitelů významných finančních a bankovních institucí působících v tuzemsku. Guvernér ČNB ocenil tuto akci jako jednu „z pohledu ekonoma nejzajímavějších večeří, která se v Praze pravidelně pořádá“.

  Organizátor akce Forecasting Dinner, Czech CFA Society (www.czechcfa.cz), je neziskovou organizací finančních profesionálů založenou v ČR v dubnu 2002. Je jednou ze 136 členských asociací nadnárodní organizace CFA Institute (www.cfainstitute.org) a jejím cílem je prosazovat nejvyšší standardy etiky, odbornosti a profesionality v českém investičním prostředí. V současné době sdružuje 125 členů a více než 400 kandidátů z ČR a Slovenska. Partnery Czech CFA Society jsou OVB Allfinanz, Ernst & Young, ING Investment Management a Thomson Reuters. Mediálními partnery akce jsou ČT24, Český rozhlas 1 Radiožurnál, Ekonom, Hospodářské noviny, iHNed.cz a Fleet Sheet’s Final Word.

Kontakt: