Vydáno: 26.4.2007
Nadace pro transplantace kostní dřeně

DMS KOSTNIDREN 87777

  Praha 26. dubna 2007 – Patnáct let úspěšné existence oslaví tento pátek Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) slavnostním poděkováním a předáním symbolické ceny loňským dárcům kostní dřeně v Obecním domě. K dnešnímu dni dal tento registr naději na zdravý život více než čtyřem stovkám lidí, kterým byla provedena transplantace krvetvorných buněk. Většina (334) život zachraňujících zákroků byla provedena v České republice. Ve 258 případech pocházela dřeň od tuzemských dárců, zahraniční dřeň byla použita 170 krát.

  Český národní registr zaujímá od roku 2005 třetí příčku mezi nejefektivnějšími registry světa. V současné době eviduje 31 070 dobrovolných dárců. Registr je napojen na celosvětovou databázi s více než 11 miliony potenciálními dárci. Dárcům za nezištnou pomoc na slavnostním večeru poděkují také patroni Nadace pro transplantace kostní dřeně, Jiřina Jirásková a pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Čestná patronka nadace Livia Klausová se kvůli státnickým povinnostem prezidenta republiky letošního jubilejního večera nezúčastní.

  „Za 15 let trvání našeho registru jsem měl možnost osobně poděkovat téměř 250 obětavým lidem, kteří neváhají slova měnit v činy,“ řekl MUDr. Vladimír Koza, předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně. „Zítra navíc budeme svědky setkání dárce s transplantovaným pacientem. Rodina 13leté dívky, která před 5 lety úspěšně podstoupila transplantaci, projevila přání poznat dárce a poděkovat mu za záchranu jejího života. Rádi jsme jim toto setkání umožnili,“ sdělil Vladimír Koza.

  ČNRDD vznikl v roce 1992 při hematologicko-onkologickém oddělení nemocnice v Plzni. Není dotován státem a každoročně přijímá stovky žádostí o vyhledání nejvhodnějšího nepříbuzného dárce dřeně z České republiky i ze zahraničí. Činnost registru je financována z nestátních prostředků převážně díky podpoře nadace jako jejího hlavního grantového programu. Náklady na základní vyšetření transplantačních znaků každého nového dárce se pohybují kolem 4 tisíc korun. Rozvoji registru tak může pomoci každý občan, který se přihlásí jako dobrovolný dárce dřeně, nebo se zapojí do některého z projektů Nadace pro transplantace kostní dřeně. Činnost registru lze v současné době podpořit například formou dárcovské SMS. Úspěchy činnosti národního registru potvrzuje akreditace Světové asociace dárců dřeně, kterou národní registr získal v roce 2004 jako čtvrtý po národních registrech Spojených států, Anglie a Francie. Více informací: www.kostnidren.cz.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Iva Dryáková
  GSM: +420 602 628 624
  E-mail: iva.dryakova@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon CNRDD_slavi_15 let.doc