Vydáno: 1.11.2016
Jiří Šalda

Vila na Petřinách celá v černém

    Praha 1. listopadu 2016 – V ulici Na Petřinách č. 7 se dnes objevil nový objekt. Dům č.p. 1482 je zcela zahalen černou tkaninou s veršovaným textem poukazujícím na protichůdnost rozhodnutí státních orgánů. Jde o výrazný protest majitele objektu Jiřího Šaldy, který řádně získal vyjádření potřebná k demolici původního objektu a výstavbě nového bytového domu ve stávající zástavbě. Kladná stanoviska příslušných orgánů památkové péče se návrhem na prohlášení domu za kulturní památku nyní snaží zvrátit zastupitel MUDr. Antonín Nechvátal, člen Komise územního rozvoje Prahy 6, který sám pro zbourání domu a výstavbu nového původně hlasoval.

    „Zvůle úřadů mám právě dost,“ prohlásil Jiří Šalda, soukromý investor, který se důvodně domnívá, že jsou hrubě porušována jeho vlastnická práva. „Bez ohledu na zatím zmařenou investici se důrazně ohrazuji vůči zmatečnému přístupu příslušných orgánů k soukromému majetku. I v těchto případech by měla zcela jasně platit zásada, že přijatá rozhodnutí týkající se nejen soukromých vlastníků by neměla být revokována na základě účelového mediálního nátlaku vytvořeného zaujatými jednotlivci,“ dodal Šalda.

    Reaguje tak na protichůdná vyjádření státních orgánů, konkrétně pak Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a Národně památkového ústavu. Tyto instituce se v březnu letošního roku souhlasně vyjádřily jak k demolici stávajícího domu, tak k výstavbě domu nového. O tři měsíce později po mediální kampani se však tytéž orgány vyjádřily zcela opačně, a to pro prohlášení domu kulturní památkou.

    Ministerstvo kultury ve věci prozatím nerozhodlo.

    Problematika vily v ulici Na Petřinách včetně relevantních dokumentů je podrobně zdokumentována na u www.mojevilapetriny.cz.

Kontakt: