Vydáno: 18.2.2015
CFA Society CR

Čína je příležitost, Rusko spíše hrozba a bankovní radu by prezident už neměl jmenovat sám

  Praha 18. února 2015 – Vyplývá to z výsledků průzkumu u příležitosti 13. výročního CFA Forecasting Dinner 2015, který pro CFA Society Czech Republic ve dnech 7. až 20. ledna 2015 provedla PR agentura Donath Business & Media ve spolupráci s poradenskou společností Herzmann. Do průzkumu se kromě členů CFA Society Czech Republic a čtenářů elektronického bulletinu Fleet Sheet‘s Final Word vydavatele Erika Besta zapojili i oslovení VIP představitelé světa financí.

  „Respondenti, mezi nimiž jsou většinově zastoupeni podnikatelé, vysocí manažeři, finanční analytici a ekonomové, se letos vyjadřovali o poznání kritičtěji než v předchozích průzkumech,“ uvedl Jan Herzmann, spoluautor a odborný garant průzkumu.

  Většina dotázaných například soudí, že ČNB svým krokem k oslabení kurzu koruny nepřispěla k oživení české ekonomiky. Velmi kriticky hodnotí rovněž schopnost vlády prosazovat protikorupční opatření – jeden z klíčových slibů Sobotkovy vlády. Kritika na hlavu vlády se snesla, i pokud jde o nové nastavení DPH, které dle názoru účastníků průzkumu není pro českou ekonomiku vhodné.

  V otázce pravomocí prezidenta u respondentů výrazně převažuje názor, že jmenování radních ČNB by nemělo zůstávat ve výlučné pravomoci prezidenta. Opačný názor zastává jen třetina odpovídajících.

  Většina respondentů je také přesvědčena, že politika vlády neprospívá snižování nezaměstnanosti. Nejkritičtější vůči vládě jsou v tomto směru respondenti ze soukromé sféry a podnikatelé.
  Pokud jde o globální témata, většina respondentů je přesvědčena, že krize v Rusku povede ke snížení růstu českého hospodářství, ale spíše jen do 1 % HDP. Zajímavým výsledkem průzkumu je rozdílné hodnocení investic z Ruska a Číny. Zatímco čínské investice ve střední Evropě jsou většinově vnímány jako příležitost, v případě ruských investic mírně převažuje názor, že jde spíše o hrozbu. Podle názoru respondentů by však česká vláda měla v obou případech takové investice podporovat s omezením na vybrané obory. Ve vztahu k oběma zemím spatřují respondenti jasnou prioritu v prosazování hodnot demokracie a lidských práv před ekonomickými zájmy.

  Cílem šetření bylo zmapovat názory ekonomických a finančních odborníků na aktuální témata české ekonomiky. Průzkumu se formou on-line dotazování zúčastnilo celkem 1699 (20,2 %) respondentů z 8 122 přímo oslovených.

  Nedílnou součástí této tiskové zprávy jsou připojená hlavní zjištění z průzkumu.

Kontakt: