Vydáno: 21.12.2001
CME

Kdo zaplatí ten milion dolarů navíc?

  Praha 21. prosince 2001 - Sankční úrok zatěžující dluh Vladimíra Železného vůči CME dosáhne v neděli 23. prosince částky 1 milionu dolarů. Původní dlužná částka USD 27,1 milionů, jejímuž zaplacení se Železný již 317 dní v rozporu se svým smluvním závazkem a vykonatelným rozhodnutím mezinárodního arbitrážního tribunálu vyhýbá, tak přesahuje 28 milionů dolarů o více než 100 tisíc dolarů. Podle rozsudku amsterodamského arbitrážního tribunálu byl totiž Železný povinen uhradit částku USD 23,35 milionů včetně příslušenství okamžitě po vyhlášení arbitrážního výroku. Pro případ prodlení byl tribunálem stanoven sankční úrok ve výši
  USD 3 198,63 (více než 100 000 Kč) za každý den prodlení. Podle newyorské konvence z roku 1958 je i toto arbitrážní rozhodnutí vykonatelné v České republice jeho vyhlášením. Pokud Česká republika na Železném platbu nevynutí, bude muset pohledávku CME za Železným zaplatit sama. Aktuální částku, kterou Železný CME právě dluží lze zjistit na internetové adrese www.cnts.cz.

  „Česká republika na Železném úhradu dluhu vůči CME dosud nevynutila," řekl Fred T. Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „V rámci druhého kola stockholmského arbitrážního řízení tedy započteme Železného dluh do našich pohledávek vůči České republice. Moc mě zajímá, jak se na to budou dívat čeští daňoví poplatníci," dodal.

  Amsterodamský arbitrážní tribunál 9. 2. 2001 uvedl ve svém nálezu: „Arbitrážní tribunál shledal, že Dr. Železný porušil konkurenční doložku Smlouvy o prodeji podílu (Share Purchase Agreement)." Podle této smlouvy z 11. srpna 1997 společnost CME odkoupila od Železného podíl v ČNTS ve výši 5,8 procent. Londýnský i stockholmský arbitrážní tribunál shodně shledal ČR vinnou za poškození mezinárodních dohod o ochraně investic. Stockholmská arbitráž zároveň nařídila České republice, aby vyplacením spravedlivé tržní hodnoty investice společnosti odškodnila CME za škodu, kterou utrpěla. Výše odškodnění bude stanovena v druhém kole arbitráže. Již 22. ledna 2002 budou arbitři za účasti sporných stran jednat o žádosti České republiky pozdržet druhé kolo arbitráže. Česká republika totiž výsledek prvního kola stockholmské arbitráže napadla u švédského soudu.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon milion_cz.doc