Vydáno: 12.10.2009
BM Brussels

EU: Lobbuji, lobbuješ, lobbujeme?

    Praha 12. října 2009 – Výsledky rozsáhlého mezinárodního průzkumu o vnímání lobbingu, který proběhl v evropských institucích a v 15 členských zemích Evropské unie dnes uveřejnila agentura Burson-Marsteller, lídr ve strategickém poradenství v oblasti globálních public affairs. Šetření, jehož cílem bylo zjistit názory na efektivnost lobbingu, regulaci práce lobbistů a příklady špatného lobbingu, se zúčastnilo více než pět set respondentů z řad politiků a vysokých úředníků. Společným jmenovatelem korektního lobbingu je dle dotazovaných vyšší transparentnost práce lobbistů.

    „Lobbing zastupuje legitimní komerční či společenské zájmy. Právo seznámit politika či úředníka se svými argumenty by měl mít každý,“ říká Tomáš Jelínek, výkonný ředitel agentury Donath-Burson-Marsteller, která je součástí mezinárodní sítě Burson-Marsteller. „Problém je, když výlučný přístup k politikům mají jen některé zájmové skupiny. Transparentnost je cestou, jak získat důvěru zúčastněných stran a veřejnosti,“ uvádí Jelínek. V průměru 48 procent dotázaných vnímá lobbing jako legitimní součást procesu vytváření politiky. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou však veliké. Zatímco v Polsku tento názor podporují 3 procenta, v Itálii a Maďarsku je to až 67 procent dotázaných.

    Výsledky průzkumu s důrazem na názory českých respondentů budou detailněji prezentovány v zítřejší panelové diskusi, která proběhne v pražském sídle Zastoupení Evropské komise v ČR. Diskuse za účasti akademiků, politiků, lobbistů a nevládních organizací začíná v Jungmannově ulici č. 24 od 15:00 hodin.

    Společnost Burson-Marsteller jako zakládající člen The European Public Affairs Consultancies Association (EPACA) formovala etický kodex lobbingu a podporuje povinnou registraci lobbistů v evropských institucích.

Kontakt: