Vydáno: 29.11.2016
Jiří Šalda

Majitel vily v černém nepochybil

  Praha-Petřiny 29. listopadu 2016 – Zastupitelstvo Městské části Praha 6 přijalo minulý pátek jednomyslně významné usnesení týkající se vily majitele Jiřího Šaldy v ulici Na Petřinách č. 7. Předkladateli návrhu byli Jakub Stárek a Jiří Růžička, který je rovněž senátorem za Prahu 6. Podnětem pro znovuotevření problematiky tolik diskutovaného osudu vily, byl svévolný postup jiného zastupitele, který projekt demolice a výstavby nového objektu původně jako člen Komise územního rozvoje (KÚR) schválil. Aniž by kolegy z KÚR o svém postupu informoval, sám pak podal podnět na prohlášení domu kulturní památkou. Aktuálně o jeho podnětu rozhoduje Ministerstvo kultury ČR (MK ČR).

  „Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že jsem jako ‚vlastník předmětné nemovitosti postupoval dle pravidel a platných právních předpisů‘,“ uvedl Jiří Šalda. „Partyzánský postup navrhovatele podnětu na MK ČR mi bez ohledu na jeho výsledek způsobil nejen značnou finanční ztrátu, ale i ztrátu důvěry v nezaujatost rozhodovacích procesů státních orgánů. Co už mám jako vlastník dělat víc než dodržovat platné zákony a předpisy,“ táže se Šalda.

  Podle Šaldy je nepřípustné a nemravné, aby byl vlastník za čestný postup podle práva šikanován. Podobným absolutně svévolným excesům je třeba do budoucna energicky zabránit. „Vážím si toho, že zastupitelstvo přijalo usnesení v přiloženém znění,“ prohlásil Šalda, který se jednání zastupitelstva 25. listopadu zúčastnil. Přijaté usnesení má potenciál posílit právní jistotu a zabránit nekonzistentním retroaktivním rozhodnutím, ať již přicházejí od kohokoliv.

  Zastupitelstvo rovněž požádalo poslance a senátora zastoupené v ZMČ Praha 6, aby iniciovali takové změny zákonů, které povedou k tomu, aby nemohla vzniknout obdobná právní nejistota při realizaci stavebních projektů.

  Více na www.mojevilapetriny.cz

Kontakt:
  Donath Business & Media
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  E-mail: michal.donath@dbm.cz

  Soubory ke stažení:

  Document Icon salda_nepochybil.doc