Vydáno: 26.9.2012
CFA Society CR

Cesta z nejistoty, ale kudy?

    Praha 26. září 2012 – Ve dnech 18. až 19. října se v Praze uskuteční pátý ročník mezinárodní investiční konference European Investment Conference. V historii konference je to vůbec poprvé, kdy si pořádající CFA Institute vybral pro svou prestižní výroční akci zemi ve střední a východní Evropě. Spolupořadatelem zasedání je CFA Society Czech Republic.

    „To, že se konference koná právě v Praze, je výrazem respektu světové finanční komunity k profesionalitě a úrovni finančních trhů v České republice. Ukazuje na rostoucí význam našeho regionu ve světové ekonomice,“ uvedl Marek Jindra, prezident CFA Society Czech Republic, která v letošním roce slaví 10 let svého založení. „Během konference vystoupí 18 mezinárodních řečníků a zúčastní se jí téměř 300 investičních profesionálů. Jedná se tak o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí finančního sektoru konaných u nás za posledních několik let,“ doplnila Petra Roberts, CFA, výkonná ředitelka společnosti.

    Mezi hlavními řečníky budou například nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert C. Merton či Wolfgang Münchau, respektovaný komentátor ekonomických událostí Financial Times. Z českých odborníků pak vystoupí Tomáš Sedláček, hlavní makroekonom ČSOB a člen NERV, který se chce ve svém projevu zaměřit na hlavní cíl hospodářské politiky, jímž by měla být minimalizace zadlužení. „Máme špatnou diagnózu: Ekonomika nemá depresii. Ma manickou depresii,“ prozradil před svým vystoupením. Diskuse a přednášky se zaměří na vývoj správy soukromých aktiv v příštích 20 letech, investiční příležitosti, budoucnost eura a tržní impulzy ovlivňující Evropu a svět. Podrobný program mezinárodního setkání odborníků na téma „Cesta z nejistoty: Pohled za horizont“ v pražském hotelu Marriott lze získat na adrese: eic.cfainstitute.org.

    Mezi další aktivity pořádané CFA Society CR na českém trhu patří například každoroční Forecasting Dinner zaměřená na prognózování ekonomického vývoje, pořádaná pod záštitou guvernéra ČNB. Dále diskusní panel „Krize EURA“, organizovaný ve spolupráci s Pražskou burzou u příležitosti 50. výročí vzniku CFA programu.

    CFA Society Czech Republic (dříve Czech CFA Society), založená v roce 2002, je nezisková organizace sdružující více než 130 finančních profesionálů z České republiky a Slovenska. Je jednou ze 136 členských asociací nadnárodní organizace CFA Institute (www.cfainstitute.org). Zaměřuje se na prosazování nejvyšších standardů etického chování, odbornosti a profesionality v české investiční komunitě. Více na www.czechcfa.cz.

Kontakt: