Vydáno: 19.1.2010
Pražský literární dům

Tvůrčí spisovatelské stipendium Pražského literárního domu pro rok 2010

  Pražský literární dům autorů německého jazyka, nadační fond, vyhlašuje ve spolupráci s Literární radou spolkového státu Hesensko výběrové řízení na udělení tvůrčího stipendia českým autorům do literárního domu Villa Clementine (SRN). Jedná se o měsíční spisovatelský pobyt v německém Wiesbadenu, přičemž znalost němčiny není podmínkou. Pražský literární dům toto stipendium uděluje od roku 2007 a doposud ho obdrželi tito autoři: Radka Denemarková, Tereza Boučková, Petr Čichoň, Radek Fridrich a ve formě studijního pobytu Luděk Navara.

  Základní údaje:
   stipendium je určeno pro české básníky, spisovatele a dramatiky, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svou tvorbu v zahraničí
   výše stipendia: 1000 € + ubytování zdarma, kupon na veřejnou dopravu po spolkové zemi Hesensko
   termíny a délka pobytu: 1. 10. – 31. 10. 2010 (mj. možnost navštívit Frankfurtský knižní veletrh)
   ubytování v prostorném pokoji velkého 3pokojového apartmánu s kuchyní (blíže viz příloha)

  Co pobyt nabízí?
   prostor pro tvůrčí činnost
   příležitost pro prezentaci autora, jeho textů i domovského regionu v rámci autorských čteních a jiných akcích v SRN
   seznámení se zahraniční literární scénou a navázání kontaktu s novými lidmi

  Seznam požadovaných dokumentů (v čj):
   životopis a motivační dopis s upřesněním, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat a v jakém rozsahu
   přehled napsaných a vydaných děl
   minimálně dva příspěvky vydané v cizí režii (tj. jinou osobou/institucí, včetně publikování v časopisech)

  Žádost včetně příloh musí být doručena v jednom vyhotovení nejlépe e-mailem na info@prager-literaturhaus.com nebo poštou na adresu: Pražský literární dům autorů německého jazyka, nadační fond,
  Ječná 11, 120 00 Praha 2 do 26. února 2010 (rozhoduje razítko pošty 26. 2. 2010).
  Žádosti předložené po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané žádosti se nevracejí.

  Vyhodnocení žádostí: v průběhu března 2010. Žádosti o stipendia bude hodnotit pětičlenná komise složená ze zástupců partnerů, donátorů a představitelů české literární scény.

  Partneři: Česko-německý fond budoucnosti * Ministerstvo kultury ČR * Institut umění

  Hlavním cílem Pražského literárního domu autorů německého jazyka je oživit a zpřístupnit veřejnosti kulturní tradici německy psané literatury na našem území. Soudobou literární tvorbu podporuje nadační fond zejména prostřednictvím programů tvůrčích pobytů českých spisovatelů v zahraničí a zahraničních spisovatelů v Praze, chce tak navázat na tradici vícejazyčného soužití a kulturní výměny u nás.

  Bližší informace naleznete na www.prager-literaturhaus.com nebo na telefonním čísle 774 233 531.

Kontakt: