Vydáno: 9.4.2014
Karlovarské minerální vody

Žalován měl být ASORKD, nikoliv Kadrman

  Praha 9. dubna 2014 – Vrchní soud v Praze včera projednal odvolání místopředsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Karlovarské minerální vody (KMV) Alessandra Pasquale v jeho osobním sporu s Martinem Kadrmanem, viceprezidentem Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD). Odvolací soud potvrdil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, který žalobu proti Kadrmanovi zamítl v plném rozsahu a požadovanou omluvu ani finanční satisfakci ve výši 100 tisíc korun žalobci nepřiznal.

  Z ústního odůvodnění rozsudku vyplynulo, že žalobce měl zřejmě svou žalobu směřovat na ASORKD, která Kadrmana jednáním ve jménu asociace písemně pověřila. Kadrman se tak vyhnul odpovědnosti za své vulgární lži a schoval se za asociaci. Pověření ASORKD pro Kadrmana však bylo předloženo až dlouho po zahájení řízení a ve velmi nejasných časových souvislostech. Přitom jediným podpisem na pověřovacím dokumentu je právě podpis Pavla Riese, prezidenta ASORKD a jediného nadřízeného Kadrmana.

  „Svůj nesouhlas s názory nebo činností jiných, má jistě právo projevit každý,“ uvedl k včerejšímu rozsudku Pasquale. „Kritika však musí být přiměřená a musí vycházet z faktů, nikoliv neověřitelných fabulací. Zvážím použití veškerých dostupných opravných prostředků, abych rozsudek zvrátil.“

  Žalobce požadoval, aby soud Martinu Kadrmanovi, který se opakovaně dopouštěl lživých a dehonestujících výroků na jeho adresu ve veřejnosti sledovaných sdělovacích prostředcích, uložil, aby se mu písemně omluvil formou osobního doporučeného dopisu, který měl rovněž stejným způsobem zaslat v předepsaném znění České tiskové kanceláři.

  „Napadaná Kadrmanova tvrzení jsou lživá. Nikterak se v nich neodchyluje od pro něj typických fabulací a manipulací. Je škoda, že se jejich pravdivostí z procesních důvodů soud nezabýval.“ doplnil Pasquale s tím, že na omluvě stále trvá.

  Jedním z možných řešení situace po aktuálním rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je za napadené lživé výroky zažalovat ASORKD. V rozhodnutí Městského soudu v Praze ve sporu s ASORKD sice bylo dosaženo uložení povinnosti stažení vulgárních textů z webových stránek asociace, ale do dnešního dne ASORKD uloženou povinnost nesplnil. V rámci vymáhání plnění soudního rozhodnutí již byla soudním exekutorem JUDr. Jurajem Podkonickým uložena exekučním příkazem pokuta ve výši 35 000,- Kč a povinnost nahradit náklady exekučního řízení.

Kontakt: