Vydáno: 12.7.2007
BILLA ČR

BILLA ČR zvyšuje dohled nad bývalými prodejnami Delvita

    Společnost BILLA ČR dnes oznámila, že v souvislosti se včerejším výskytem masných výrobků neodpovídajících jakostním nárokům na čerstvé zboží rozhodlo vedení společnosti o zpřísnění a zintenzivnění kontrol v supermarketech Delvita, podle přísných interních předpisů společnosti BILLA, které zde budou co nejrychleji zavedeny.
    Státní veterinární zpráva ČR dnes provedla rozsáhlou kontrolu čerstvosti a kvality masa ve vybraných pražských prodejnách Delvita, při níž nebyly v tomto ohledu zjištěny žádné závady.

    „Zarazilo nás, že ke včerejším nálezům zboží nestandardní kvality došlo v jeden den ve třech různých prodejnách,“ uvedl Jaroslav Szczypka, generální ředitel BILLA ČR. „V současné době prověřujeme kromě osobní odpovědnosti zodpovědných pracovníků za výskyt takového zboží na pultech a v přípravně rovněž verzi, zda nešlo o záměr poškodit pověst nového majitele prodejen Delvita,“ informoval Szczypka.

    Podle Szczypky probíhá integrace prodejen do systému BILLA dle stanoveného časového plánu. První rekonstruovaná prodejna Delvita se v novém jako BILLA představí veřejnosti již 17. července na pražském Karlově náměstí. Integrace však nepřináší pouze změnu vnějšího vzhledu prodejen. S novým majitelem dochází rovněž k výrazné obměně sortimentu, ale zejména k zavedení zcela striktních opatření k zajištění čerstvosti a kvality veškerého zboží v nabídce. „Čerstvost a vábný vzhled našeho zboží je pro nás neodmyslitelnou součástí péče o zákazníka. Co jsme dokázali v supermarketech BILLA ve 14 zemích Evropy, zcela jistě postupně dokážeme i ve všech převzatých prodejnách,“ dodal Szczypka.

    Počet supermarketů BILLA v České republice vzrostl akvizicí bývalých prodejen Delvita na 180, počet zaměstnanců překročil 5 tisíc. Kromě České republiky působí Rewe Group také v Německu, Rakousku, Itálii, Polsku, Maďarsku, Francii, Švýcarsku, v Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku, Rusku, na Ukrajině a na Slovensku. Koncern zaměstnává 260 000 pracovníků.

Kontakt: