Vydáno: 17.6.2009
Pražský literární dům

Pražský literární dům připomene výročí úmrtí své zakladatelky - spisovatelky Lenky Reinerové.

    27. června 2009 uplyne jeden rok od úmrtí Lenky Reinerové, poslední německy píšící pražské autorky (17. 5. 1916 – 27. 6. 2008). Toto smutné výročí připomene Pražský literární dům spolu s pražským nakladatelstvím Labyrint a městskou částí Praha 5 v 11 hodin odhalením pamětní desky na domě v Plzeňské ulici 129, kde autorka prožila velkou část svého života.

    V 18 hodin ve velkém sále kina Světozor, Vodičkova 41, Praha 1 proběhne v rámci festivalu připomínajícího odkaz šoa pod názvem Všechny barvy života vzpomínkový večer věnovaný právě Lence Reinerové spojený se křtem nově vydané knihy v češtině Lodní lístek. Večera se zúčastní autorčina dcera Anna Mladějovská, nakladatel Joachim Dvořáka, germanistka Viera Glosíková a ředitelka Pražského literárního domu Lucie Černohousová. Ukázky z textu přednese Zuzana Stivínová. Vzpomínková akce bude tlumočena do němčiny.

    Lenka Reinerová se narodila ve smíšené česko-německé rodině. Před druhou světovou válkou se jako novinářka velmi angažovala pro uprchlíky z hitlerovského Německa. V roce 1939 musela do Francie, kde byla posléze zatčena a vězněna. V Mexiku, kam se jí nakonec podařilo utéct, pracovala na nově zřízeném velvyslanectví české exilové vlády. Po válce se vrátila do Evropy a od roku 1948 až do smrti žila v Praze. Počátkem 50. let byla v souvislosti s politickými čistkami a procesem se Slánským zatčena a 15 měsíců vězněna. V roce 1964 byla sice rehabilitována, ale po roce 1968 vyloučena z komunistické strany a dostala zákaz publikovat. Její knihy (Kavárna nad Prahou, Všechny barvy slunce a noci aj.) se k českým čtenářům dostaly až po roce 1990. Ve svých dílech často vzpomínala na své pražské přátele: Franze Kafku, Maxe Broda, Egona Erwina Kische, Eduarda Goldstückera či Jaroslava Foglara. V roce 1999 obdržela jako první nositelka literární ocenění Schillerův prsten za zásluhy o německý jazyk a literaturu, v roce 2001 jí tehdejší prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy a v roce 2003 získala zlatou medaili Goethe-Institutu Inter Nationes. V roce 2004 stála u zrodu Pražského literárního domu.

    Pražský literární dům autorů německého jazyka je nadační fond, na jehož založení se kromě Lenky Reinerové podílel i bývalý velvyslanec František Černý a předseda Společnosti Franze Kafky prof. Kurt Krolop. Cílem této instituce je přibližovat a oživovat domácí a zahraniční veřejnosti kulturní bohatství a tradici autorů německého jazyka, kteří žili a tvořili na území Prahy a dnešní České republiky nebo odtud pocházejí. Současně je i místem pro setkávání soudobé literatury v mezinárodním kontextu formou tvůrčích stipendií a literárních akcí, jak je známo i z jiných evropských velkoměst. Česká republika takový literární projekt dosud nemá.

    Bližší informace naleznete na www.prager-literaturhaus.com nebo na telefonním čísle 774 233 531 (Lucie Černohousová).

Kontakt: