Vydáno: 18.11.1999
CME

Porušuje Železný trvale své závazky?

  Praha 18. listopadu 1999 – Společnost CME, majoritní vlastník ČNTS, dnes předložila Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a Stálé komisi pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR své vyjádření k návrhu CET 21 na změnu licence. CME se o další předložené žádosti, která se má týkat navýšení základního jmění ve společnosti CET 21, dozvěděla až z vystoupení předsedy Rady Josefa Josefíka v Radiožurnálu 16. 11. 1999. Vladimír Železný informaci potvrdil ve svém rozhovoru pro deník Právo, který byl uveřejněn ve stejný den. Podle názoru CME je takový právní úkon zřejmě neplatný.

  CME ve svém podání Radě přitom vychází z předpokladu, že před předložením takové nové žádosti by musela o jiném způsobu navýšení předem rozhodnout valná hromada CET 21. Podle informací CME se však od 21. září 1999 žádná jiná valná hromada CET 21, která by se zabývala problematikou navýšení základního jmění v jiném než podmíněně schváleném rozsahu, nekonala. Pokud by tomu tak totiž bylo, musely by být o jejím konání zpraveni všichni zapsaní společníci, což se v tomto případě prokazatelně nestalo.

  CME se navíc odvolává nejen na předběžné opatření, které bylo vydáno v arbitrážní při mezi CME a Vladimírem Železným minulý týden ve Stockholmu a které zcela svévolně odmítl respektovat, ale zejména na platné předběžné opatření nařízené Krajským obchodním soudem v Praze 17. 9. 1999 pod č.j.: Nc1130/99. To Železnému nařizuje, aby se na valné hromadě CET 21 zdržel hlasování, kterým by schválil převzetí závazku nového vkladu do základního jmění CET 21 ve výši 6 milionů korun tak, že by tento vklad převzala jiná osoba než Železný sám. Předběžné opatření bylo Železnému řádně doručeno a 3. listopadu 1999 nabylo právní moci.

  „Zdá, že se jedná o pokus obejít společníka CET 21 bez jeho vědomí,“ prohlásil mediální zástupce CME Michal Donath. „Je to zřejmě jen další se série důkazů o svévolném postupu Železného. Ten sice veřejně prohlašuje, že veškerá rozhodnutí soudů či arbitráže respektuje, ale ve skutečnosti se odmítá řídit jakýmkoliv opatřením, které nelze vyložit v jeho prospěch,“ dodal.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon zavazky.doc