Vydáno: 29.3.2010
Incheba Praha

Incheba Praha svým závazkům dostojí

    Praha 29. března 2010 – Společnost Incheba Praha oznámila, že i přes probíhající právní spor s pražským magistrátem je připravena plně dostát svým závazkům. Jedinou podmínkou je, že město naplní, k čemu se ve smlouvě o dlouhodobém pronájmu areálu pražského výstaviště v Holešovicích zavázalo. Její mateřská společnost složila u ČSOB, a.s. ve prospěch společnosti Incheba Praha finanční prostředky ve výši 300 milionů Kč za účelem výstavby víceúčelové haly v areálu Výstaviště. Vzhledem k dlouhodobému neplnění smluvních závazků ze strany hlavního města Praha však mohou být vinkulované finanční prostředky společnosti Incheba vázány pouze do 23. dubna 2010. Incheba Praha je až do roku 2061 smluvním nájemcem holešovického výstavního areálu.

    „Všude na světě platí zásada, že smlouvy se mají plnit, a Praha by neměla být výjimkou. Hlavní město Praha však své povinnosti, vyplývající z nájemní smlouvy s Inchebou neplní,“ prohlásil Drahomír Medveď, ředitel Incheba Praha. Podle něj Incheba Praha po celou dobu usiluje o nalezení smírného řešení sporu a nadále trvá pokračování smluvního vztahu, založeném nájemní smlouvou. Na rozdíl od hlavního města Praha však Incheba Praha své závazky plní a poskytuje hlavnímu městu Praze veškerou potřebnou součinnost. „Nepodložená tvrzení, že Incheba Praha nehodlá do areálu investovat, co slíbila, kategoricky odmítám. Všichni včetně pražské veřejnosti se o tom budou moci přesvědčit, splní-li Praha do 23. dubna 2010 své závazky. Jinak bude muset Incheba ke škodě celého projektu zhodnotit své prostředky jiným způsobem,“ řekl Medveď.

    Incheba Praha odkoupila v roce 2000 část areálu výstaviště z konkurzní podstaty za 261,5 milionů korun a následně jej převedla hlavnímu městu Praha, aniž by touto transakcí dosáhla jakéhokoli zisku. Pražský magistrát tak díky společnosti Incheba Praha získal celý holešovický areál. Investované prostředky společnosti Incheba Praha jsou smluvně umořovány ve formě plateb za pronájem areálu výstaviště.

Kontakt: